An:  Nr.:  Conţinut:  
Nr.DataTitlul hotărâriiFișiere
101/14/2014REPARTIZAREA PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE A PROCENTULUI DE 20% DIN SUMELE DEFALCATE DIN TAXA PE VALOAREA ADAUGATA PENTRU ECHILIBRAREA BUGETELOR LOCALE SI DIN COTA DE 18,5% DIN IMPOZITUL PE VENIT PENTRU ACHITAREA ARIERATELOR PROVENITE DIN NEPLATA CHELTUIELILOR DE FUNCTIONARE SI/SAU DE CAPITAL, PENTRU SUSTINEREA PROGRAMELOR DE DEZVOLTARE LOCALA SI PENTRU PROIECTE DE INFRASTRUCTURA CARE NECESITA COFINANTARE LOCALA PE ANUL 2014 SI ESTIMARI PE ANII 2015-2017
202/03/2014CONSTATAREA INCETARII DE DREPT, INAINTE DE EXPIRAREA DURATEI NORMALE, A MANDATULUI DE CONSILIER JUDETEAN AL DOAMNEI BOGDAN RELIANA SI DECLARAREA “VACANT” A LOCULUI DETINUT
302/03/2014VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER JUDETEAN AL D-NEI ANTON GINA PE LISTA “ALIANTEI PENTRU VIITORUL BRAILEI”, DIN PARTEA UNIUNII NATIONALE PENTRU PROGRESUL ROMANIEI-ORGANIZATIA BRAILA
402/03/2014APROBAREA ACTULUI CONSTITUTIV, SEDIULUI SI CENZORULUI SOCIETATII COMERCIALE CU RASPUNDERE LIMITATA “S.C. ROCREATIV TRADE S.R.L.”
502/03/2014REPARTIZAREA PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE A SUMELOR DEFALCATE DIN TAXA PE VALOAREA ADAUGATA DESTINATE FINANTARII CHELTUIELILOR PRIVIND DRUMURILE JUDETENE SI COMUNALE PENTRU ANUL 2014 SI ESTIMARI PE ANII 2015-2017
602/03/2014APROBAREA BUGETULUI PROPRIU AL JUDETULUI BRAILA PE ANUL 2014 SI ESTIMARILE PE ANII 2015-2017
702/03/2014APROBAREA ACHIZITIONARII UNOR SERVICII DE CONSULTANTA SI ASISTENTA JURIDICA PENTRU ANUL 2014
802/03/2014ATRIBUIREA LICENTEI DE TRASEU PENTRU EFECTUAREA TRANSPORTULUI PUBLIC JUDETEAN DE PERSOANE PRIN CURSE REGULATE SPECIALE, OPERATORULUI DE TRANSPORT S.C. ALIGAND PROTECT S.R.L. PE TRASEUL FAUREI – JIRLAU
902/03/2014ATRIBUIREA LICENTELOR DE TRASEU PENTRU EFECTUAREA TRANSPORTULUI PUBLIC JUDETEAN DE PERSOANE PRIN CURSE REGULATE SPECIALE, OPERATORULUI DE TRANSPORT S.C. BRAICAR S.A. BRAILA PE TRASEELE : -BRAILA – PIETROIU (PENTRU S.C. TIHI S.R.L.) - BRAILA – S.C. SETCAR S.A. BRAILA (PUNCT DE LUCRU BAZA NEUTRALIZARE SETCAR SOS VIZIRULUI KM. 10)
1002/03/2014APROBAREA DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL «REABILITARE POD PE DJ 203R, KM 2+150, PESTE RAUL CALMATUI LA ULMU» - JUDETUL BRAILA
1103/14/2014ALEGEREA ADMINISTRATORULUI UNIC AL SOCIETATII COMERCIALE CU RASPUNDERE LIMITATA - “S.C. ROCREATIV TRADE S.R.L.”
1203/14/2014CONSTATAREA INCETARII DE DREPT, INAINTE DE EXPIRAREA DURATEI NORMALE, A MANDATULUI DE CONSILIER JUDETEAN AL D-LUI MUSCELEANU GABRIEL- MONU SI DECLARAREA “VACANT” A LOCULUI DETINUT
1303/14/2014CONSTATAREA INCETARII DE DREPT, INAINTE DE EXPIRAREA DURATEI NORMALE, A MANDATULUI DE CONSILIER JUDETEAN AL D-NEI EFTIMIE STELIANA SI DECLARAREA “VACANT” A LOCULUI DETINUT
1403/14/2014CONSTATAREA INCETARII DE DREPT, INAINTE DE EXPIRAREA DURATEI NORMALE, A MANDATULUI DE CONSILIER JUDETEAN AL D-LUI ANGHELACHE VASILE SI DECLARAREA “VACANT” A LOCULUI DETINUT
1503/14/2014CONSTATAREA INCETARII DE DREPT, INAINTE DE EXPIRAREA DURATEI NORMALE, A MANDATULUI DE CONSILIER JUDETEAN AL D-LUI LUNGU DANUT SI DECLARAREA “VACANT” A LOCULUI DETINUT
1603/14/2014MODIFICAREA COMPONENTEI NOMINALE A UNOR COMISII DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA
1703/14/2014APROBAREA IMPLEMENTARII PROIECTULUI “NEUTRALIZAREA DESEURILOR MEDICALE PERICULOASE REZULTATE DIN ACTIVITATEA SPITALICEASCA”
1803/14/2014MODIFICAREA COMPONENTEI COMISIEI DE ANALIZA PRIVIND INCALCAREA DREPTULUI DE ACCES LA INFORMATIILE DE INTERES PUBLIC, CONSTITUITA PRIN HOTARAREA CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA NR. 73/2002, CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE
1903/14/2014APROBAREA „PROGRAMULUI PENTRU FINANŢAREA NERAMBURSABILĂ A ACTIVITĂŢILOR NONPROFIT DE INTERES JUDEŢEAN – CULTURĂ, CULTE SI SPORT PENTRU ANUL 2014”
2003/14/2014APROBAREA PLANULUI DE OCUPARE A FUNCTIILOR PUBLICE DIN CADRUL DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BRAILA PENTRU ANUL 2014
2103/14/2014APROBAREA MODIFICARII DATELOR DE IDENTIFICARE ALE IMOBILULUI SITUAT IN BRAILA, PIATA TRAIAN NR.2, APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC AL JUDETULUI BRAILA, ADMINISTRAT DE CENTRUL JUDETEAN PENTRU CONSERVAREA SI PROMOVAREA CULTURII TRADITIONALE BRAILA
2203/14/2014APROBAREA MAJORARII VALORII IMOBILULUI SITUAT IN BRAILA, STRADA POLONA NR.14, APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL JUDETULUI, ADMINISTRAT DE CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA
2303/14/2014APROBAREA TRANSMITERII CORPULUI DE CLADIRE C23, SITUAT IN MUNICIPIUL BRAILA, SOSEAUA BUZAULUI NR.2 , PROPRIETATE PUBLICA A JUDETULUI BRAILA, DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA IN ADMINISTRAREA SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA BRAILA
2403/14/2014APROBAREA PRELUARII UNOR SUPRAFETE DE TEREN DIN DOMENIUL PUBLIC AL ORASULUI IANCA, ORASULUI INSURATEI SI COMUNEI VADENI, IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA, IN VEDEREA REALIZARII OBIECTIVELOR AFERENTE PROIECTULUI “SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL BRAILA”
2503/14/2014APROBAREA DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII SI INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU LUCRAREA “REPARATII CAPITALE LA CONSTRUCTII SI INSTALATII LA SALA POLIVALENTA –DANUBIUS- BRAILA”
2603/14/2014ATRIBUIREA LICENTEI DE TRASEU PENTRU EFECTUAREA TRANSPORTULUI PUBLIC JUDETEAN DE PERSOANE PRIN CURSE REGULATE SPECIALE, OPERATORULUI DE TRANSPORT S.C. BRAICAR S.A. BRAILA PE TRASEUL BRAILA – S.C. CEPROHART S.A. BRAILA (SOS VIZIRULUI KM. 10)
2703/14/2014ATRIBUIREA LICENTELOR DE TRASEU PENTRU EFECTUAREA TRANSPORTULUI PUBLIC JUDETEAN DE PERSOANE PRIN CURSE REGULATE SPECIALE, OPERATORULUI DE TRANSPORT S.C. GIMAP COM S.R.L. BRAILA PE TRASEELE : -SUTESTI - BRAILA (PENTRU SC VEST PRODUCTION MAX SRL) - TUFESTI - BRAILA (PENTRU SC VEST PRODUCTION MAX SRL) -ZAVOAIA – INSURATEI – VIZIRU – BRAILA (PENTRU SC VEST PRODUCTION MAX SRL)
2803/14/2014ATRIBUIREA LICENTELOR DE TRASEU PENTRU EFECTUAREA TRANSPORTULUI PUBLIC JUDETEAN DE PERSOANE PRIN CURSE REGULATE SPECIALE, OPERATORULUI DE TRANSPORT S.C. TRANSIRINA COM S.R.L. BRAILA PE TRASEELE : -BRAILA (CART.VIDIN) – B-DUL INDEPENDENTEI – CHISCANI (PENTRU SUCURSALA ELECTROCENTRALE CHISCANI) -BRAILA (GARA CFR) – B-DUL DOROBANTILOR – CHISCANI (PENTRU SUCURSALA ELECTROCENTRALE CHISCANI) -BRAILA (CART.VIDIN) – B-DUL DOROBANTILOR – CHISCANI (PENTRU SUCURSALA ELECTROCENTRALE CHISCANI)
2903/14/2014ATRIBUIREA LICENTELOR DE TRASEU PENTRU EFECTUAREA TRANSPORTULUI PUBLIC JUDETEAN DE PERSOANE PRIN CURSE REGULATE SPECIALE, OPERATORULUI DE TRANSPORT S.C. ROBTEO TRANS S.R.L. BRAILA PE TRASEELE : -BRAILA (PENTRU SOLO TEXTIL) – BERTESTII DE SUS -BRAILA (PENTRU SOLO TEXTIL) – SUTESTI
3003/14/2014DESEMNAREA DOMNULUI MIJA FLORIN, VICEPRESEDINTE AL CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA, IN CALITATE DE REPREZENTANT LEGAL AL UAT JUDETUL BRAILA PENTRU SEMNAREA CONTRACTULUI DE FINANTARE PENTRU PROIECTUL CU TITLUL “IDENTITATE SI TRADITIE DE-A LUNGUL DUNARII” SI A DOMNULUI NECHITA OVIDIU, VICEPRESEDINTE AL CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA, IN CALITATE DE REPREZENTANT LEGAL AL UAT JUDETUL BRAILA PE PERIOADA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI