An:  Nr.:  Conţinut:  
Nr.DataTitlul hotărâriiFișiere
101/14/2011REPARTIZAREA PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE A PROCENTULUI DE 20% DIN SUMELE DEFALCATE DIN TAXA PE VALOAREA ADAUGATA PENTRU ECHILIBRAREA BUGETELOR LOCALE SI DIN COTA DE 21% DIN IMPOZITUL PE VENIT PE ANUL 2011 PENTRU SUSTINEREA PROGRAMELOR DE DEZVOLTARE LOCALA SI PENTRU PROIECTE DE INFRASTRUCTURA CARE NECESITA COFINANTARE LOCALA
201/14/2011REPARTIZAREA PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE A SUMELOR DEFALCATE DIN TAXA PE VALOAREA ADAUGATA DESTINATE FINANTARII CHELTUIELILOR PRIVIND DRUMURILE JUDETENE SI COMUNALE PE ANUL 2011
301/14/2011APROBAREA TRANSMITERII UNOR BUNURI CE FAC OBIECTUL CONTRACTULUI DE FINANTARE NR.505/29.07.2009 PRIN PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2007-2013 AXA PRIORITARA 3 IN FOLOSINTA GRATUITA PE O PERIOADA DE 5 ANI SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA BRAILA
401/14/2011APROBAREA TRANSMITERII UNOR BUNURI CE FAC OBIECTUL CONTRACTULUI DE FINANTARE NR.503/29.07.2009 PRIN PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2007-2013 AXA PRIORITARA 3 IN FOLOSINTA GRATUITA PE O PERIOADA DE 5 ANI SPITALULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRAILA
501/28/2011VALIDAREA DISPOZITIEI PRESEDINTELUI CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA NR. 583/30.12.2010 PRIVIND MAJORAREA BUGETULUI PROPRIU AL JUDETULUI BRAILA PE ANUL 2010
601/28/2011ALEGEREA UNUI VICEPRESEDINTE AL CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA
701/11/2011MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARARII CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA NR.117 DIN 29 SEPTEMBRIE 2009 PRIVIND APROBAREA CONTRIBUTIEI JUDETULUI BRAILA LA FINANTAREA PROIECTULUI “REABILITAREA SI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN JUDETUL BRAILA”
801/28/2011APROBAREA TRANSMITERII IMOBILULUI APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC AL JUDETULUI BRAILA SITUAT IN MUNICIPIUL BRAILA STR. ALEEA CRESEI NR. 1 DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA IN ADMINISTRAREA CENTRULUI JUDETEAN PENTRU CONSERVAREA SI PROMOVAREA CULTURII TRADITIONALE BRAILA
901/28/2011DESEMNAREA UNUI REPREZENTANT AL CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL CENTRULUI JUDETEAN DE RESURSE SI ASISTENTA EDUCATIONALA BRAILA
1001/28/2011DESEMNAREA UNUI MEMBRU IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL CASEI DE ASIGURARI DE SANATATE BRAILA
1101/28/2011NUMIREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA IN CADRUL CONSILIULUI CONSULTATIV DE ADMINISTRARE AL PARCULUI NATURAL – BALTA MICA A BRAILEI
1201/28/2011ACORDAREA UNUI MANDAT SPECIAL PRESEDINTELUI CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA IN CALITATE DE REPREZENTANT AL JUDETULUI BRAILA IN ADUNAREA GENERALA A ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA „ECO DUNAREA ” BRAILA
1301/28/2011ACORDAREA UNUI MANDAT SPECIAL PRESEDINTELUI CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA IN CALITATE DE REPREZENTANT AL JUDETULUI BRAILA IN ADUNAREA GENERALA A ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA DUNAREA BRAILA
1402/04/2011APROBAREA BUGETULUI PROPRIU AL JUDETULUI BRAILA PE ANUL 2011
1502/04/2011STABILIREA CUANTUMULUI TOTAL AL CHELTUIELILOR DE FUNCTIONARE A CENTRELOR DE ZI PENTRU PROTECTIA COPILULUI DIN JUDETUL BRAILA SI A CONTRIBUTIEI CONSILIULUI JUDETEAN LA FINANTAREA ACESTOR CHELTUIELI PE ANUL 2011
1602/04/2011APROBAREA ACTUALIZARII DATELOR DE IDENTIFICARE PENTRU 6 DRUMURI JUDETENE APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC AL JUDETULUI BRAILA
1702/25/2011CONSTATAREA INCETARII DE DREPT INAINTE DE EXPIRAREA DURATEI NORMALE A MANDATULUI DE CONSILIER JUDETEAN AL D-NEI PATRASCU GIANA MARIA SI DECLARAREA “VACANT” A LOCULUI DETINUT
1802/25/2011CONSTATAREA INCETARII DE DREPT INAINTE DE EXPIRAREA DURATEI NORMALE A MANDATULUI DE CONSILIER JUDETEAN AL D-LUI SIRBU SORIN SI DECLARAREA “VACANT” A LOCULUI DETINUT
1902/25/2011CONSTATAREA INCETARII DE DREPT INAINTE DE EXPIRAREA DURATEI NORMALE A MANDATULUI DE CONSILIER JUDETEAN AL D-LUI ADETU IONEL SI DECLARAREA “VACANT” A LOCULUI DETINUT
2002/25/2011APROBAREA CONTRIBUTIEI JUDETULUI BRAILA LA DEZVOLTAREA ACTIVITATII SPORTIVE A S.C. CLUBUL DE FOTBAL BRAILA S.A. PE ANUL 2011
2102/25/2011APROBAREA CONTRIBUTIEI JUDETULUI BRAILA LA DEZVOLTAREA ACTIVITATII SPORTIVE A HANDBAL CLUB “DUNAREA” BRAILA PE ANUL 2011
2202/25/2011MODIFICAREA PROGRAMULUI DE INVESTITII PUBLICE PE ANUL 2011
2302/25/2011APROBAREA PLANULUI DE OCUPARE A FUNCTIILOR PUBLICE DIN CADRUL SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR JUDETEAN DE EVIDENTA A PERSOANELOR PENTRU ANUL 2011
2402/25/2011APROBAREA MODIFICARII STATULUI DE FUNCTII AL DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BRAILA
2502/25/2011APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL COMISIEI DE EVALUARE A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP BRAILA
2602/25/2011APROBAREA TRECERII IMOBILULUI SITUAT IN MUNICIPIUL BRAILA STR. BELVEDERE NR. 12 DIN DOMENIUL PUBLIC AL JUDETULUI BRAILA IN DOMENIUL PRIVAT AL JUDETULUI BRAILA IN VEDEREA RETROCEDARII
2702/25/2011APROBAREA TRANSMITERII BUNULUI CU DENUMIREA “ECHIPAMENT DE IMAGISTICA PRIN REZONANTA MAGNETICA PRIN IMAGISTICA INTREGULUI CORP RMN” CE FACE OBIECTUL CONTRACTULUI DE FINANTARE NR.505/29.07.2009 PRIN PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2007-2013 AXA PRIORITARA 3 IN FOLOSINTA GRATUITA PE O PERIOADA DE 5 ANI SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA BRAILA
2802/25/2011APROBAREA MODIFICARII DATELOR DE IDENTIFICARE A IMOBILELOR SITUATE IN BRAILA PIATA TRAIAN NR.3 STR. BELVEDERE NR. 1 STR. GRADINII PUBLICE NR. 20A STR.CETATII NR. 70 STR.GRADINII PUBLICE NR. 20B SI STR. ALEEA COCORILOR NR. 14 B APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC AL JUDETULUI BRAILA ADMINISTRATE DE MUZEUL BRAILEI CU VALORILE CE REPREZINTA LUCRARILE DE REABILITARE A CENTRULUI ISTORIC AL MUNICIPIULUI BRAILA
2902/25/2011APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO – ECONOMICE FAZA DOCUMENTATIA DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE SI INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI PENTRU INVESTITIA “REABILITARE DRUM JUDETEAN DJ 203 ULMU-ZAVOAIA-INSURATEI KM 59+000 – KM84+897"
3002/25/2011APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO – ECONOMICE FAZA DOCUMENTATIA DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE SI INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI PENTRU INVESTITIA ''REABILITARE DRUM JUDETEAN DJ 212 A BRAILA-MARASU KM 42+000 – KM 59+000"