An:  Nr.:  Conţinut:  
Nr.DataTitlul hotărâriiFișiere
101/27/2010UTILIZAREA FONDULUI DE RULMENT CONSTITUIT IN AFARA BUGETULUI PROPRIU LA NIVELUL CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA IN ANUL 2010
201/27/2010VALIDAREA DISPOZITIEI PRESEDINTELUI CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA NR.290/30.12.2009 PRIVIND MAJORAREA BUGETULUI PROPRIU AL JUDETULUI BRAILA PE ANUL 2009
401/27/2010NUMIREA PE PERIOADA DETERMINATA A D-LUI ZOTOI NECULAI IN FUNCTIA DE CONDUCERE-DIRECTOR AL CAMEREI AGRICOLE A JUDETULUI BRAILA PANA LA OCUPAREA PRIN CONCURS A POSTULUI
501/27/2010MODIFICAREA STATULUI DE FUNCTII AL SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR JUDETEAN DE EVIDENTA A PERSOANELOR BRAILA PRIN TRANSFORMAREA UNEI FUNCTII PUBLICE DE EXECUTIE
601/27/2010INCETAREA RAPORTURILOR DE MUNCA ALE D-NEI DRAGHICI RODICA DIN FUNCTIA DE CONDUCERE –DIRECTOR ADJUNCT AL BIBLIOTECII JUDETENE ”PANAIT ISTRATI” BRAILA
701/27/2010DESEMNAREA UNUI REPREZENTANT AL CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA IN CONSILIUL CONSULTATIV AL INSPECTORATULUI SCOLAR JUDETEAN BRAILA
801/27/2010APROBAREA INCETARII DREPTULUI DE ADMINISTRARE A DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BRAILA PENTRU CORPUL C2 SI TERENUL AFERENT DIN IMOBILUL SITUAT IN BRAILA SOS.BUZAULUI NR.3 A PROPRIETATE PUBLICA A JUDETULUI BRAILA SI PRELUAREA ACESTORA IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA
1202/11/2010PRIVIND REPARTIZAREA PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE A PROCENTULUI DE 20% DIN SUMELE DEFALCATE DIN TAXA PE VALOAREA ADAUGATA PENTRU ECHILIBRAREA BUGETELOR LOCALE SI DIN COTA DE 22% DIN IMPOZITUL PE VENIT PE ANUL 2010 PENTRU SUSTINEREA PROGRAMELOR DE DEZVOLTARE LOCALA SI PENTRU PROIECTE DE INFRASTRUCTURA CARE NECESITA COFINANTARE LOCALA
1302/26/2010APROBAREA BUGETULUI PROPRIU AL JUDETULUI BRAILA PE ANUL 2010
1402/26/2010STABILIREA CUANTUMULUI TOTAL AL CHELTUIELILOR DE FUNCTIONARE A CENTRELOR DE ZI PENTRU PROTECTIA COPILULUI DIN JUDETUL BRAILA SI A CONTRIBUTIEI CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA LA FINANTAREA ACESTOR CHELTUIELI PE ANUL 2010
1502/26/2010MODIFICAREA ORGANIGRAMEI A STATULUI DE FUNCTII SI A REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE BIBLIOTECII JUDETENE “PANAIT ISTRATI” BRAILA
1602/26/2010APROBAREA PROGRAMULUI DE RESTRUCTURARE AL DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BRAILA
1702/26/2010APROBAREA ORGANIGRAMEI SI A STATULUI DE FUNCTII ALE DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BRAILA
1802/26/2010APROBAREA MODIFICARII DATELOR DE IDENTIFICARE PENTRU IMOBILUL SITUAT IN BRAILA B-DUL INDEPENDENTEI NR. 251 AFLAT IN DOMENIUL PUBLIC AL JUDETULUI BRAILA SI IN ADMINISTRAREA SPITALULUI DE OBSTETRICA GINECOLOGIE CU VALORILE REZULTATE IN URMA REEVALUARII ACTIVELOR FIXE
1902/26/2010APROBAREA PRELUNGIRII TERMENULUI DE TRANSMITERE IN FOLOSINTA GRATUITA CATRE BIBLIOTECA JUDETEANA “PANAIT ISTRATI”BRAILA A UNOR SPATII DIN IMOBILUL SITUAT IN MUNICIPIUL BRAILA CALEA CALARASILOR NR.52 PE O PERIOADA DE UN AN DE ZILE
2002/26/2010APROBAREA MODIFICARII DATELOR DE IDENTIFICARE A IMOBILELOR SITUATE IN BRAILA PIATA POLIGON NR.4 SI STR. BELVEDERE NR.3 SI TRANSMITERII ACESTORA IN ADMINISTRAREA BIBLIOTECII JUDETENE “PANAIT ISTRATI” BRAILA
2102/26/2010APROBAREA PRELUARII PARTIALE A SPATIULUI SITUAT IN PIATA TRAIAN NR. 2 SI SCHIMBAREA TITULARILOR CONTRACTULUI DE LOCATIUNE
2202/26/2010APROBAREA PROPUNERII DE PRELUNGIRE PRIN ACT ADITIONAL A CONTRACTELOR DE CONCESIUNE PENTRU SUPRAFETELE DE 1240 67 HA TEREN SI 368 7 HA TEREN AFLAT IN DOMENIUL PUBLIC AL JUDETULUI BRAILA SI ADMINISTRAREA CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA AMPLASAT IN PERIMETRUL LOCALITATII VADENI PANA LA DATA DE 31.10.2010
2302/26/2010APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE FAZA DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI PENTRU LUCRAREA „REPARARE IMOBIL DIN STR. BUZAULUI NR. 3A SI AMENAJAREA LUI PENTRU UNITATI INSTITUTIONALE ALE CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA”
2402/26/2010APROBAREA PARTENERIATULUI INTRE CONSILIUL JUDETEAN BRAILA SI ASOCIATIA IDEI PENTRU VIITOR IN VEDEREA IMPLEMENTARII PROIECTULUI “FIECARE COPIL MERITA O EDUCATIE COMPLETA”
2503/30/2010MODIFICAREA BUGETULUI VENITURILOR SI CHELTUIELILOR EVIDENTIATE IN AFARA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2010
2603/30/2010APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2010 PENTRU DEPOZITUL SPECIAL DESTINAT CONSTRUCTIILOR DE LOCUINTE REALIZATE IN BAZA O.G. 19/1994
2703/30/2010APROBAREA ACHITARII COTIZATIEI DE MEMBRU AL ASOCIATIEI REGIUNILOR EUROPENE DE GRANITA (A.E.B.R) PENTRU ANUL 2010
2803/30/2010APROBAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE DURABILA A JUDETULUI BRAILA 2010-2015
2903/30/2010APROBAREA PROIECTULUI “ACHIZITIONARE ECHIPAMENTE SPECIFICE PENTRU IMBUNATATIREA CAPACITATII SI CALITATII SISTEMULUI DE INTERVENTIE IN SITUATII DE URGENTA ACORDAREA ASISTENTEI MEDICALE DE URGENTA SI A PRIMULUI AJUTOR CALIFICAT IN REGIUNEA SUD – EST” A CHELTUIELILOR SI A ACTIVITATILOR LEGATE DE PROIECT CE REVIN JUDETULUI BRAILA
3003/30/2010APROBAREA DEVIZULUI GENERAL REVIZUIT SI A CONTRIBUŢIEI LOCALE IN VEDEREA FINANTARII PROIECTULUI “CONSERVAREA SI PROMOVAREA CULTURII TRADITIONALE - O CALE PENTRU DEZVOLTAREA TURISMULUI BRAILEAN - REABILITAREA CLADIRII DIN PIATA TRAIAN NR. 2” PRIN PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2007-2013
3103/30/2010APROBAREA A STATULUI DE FUNCTII AL SCOLII POPULARE DE ARTE SI MESERII “VESPASIAN LUNGU “BRAILA
3203/30/2010APROBAREA ORGANIGRAMEI A STATULUI DE FUNCTII SI A REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE MUZEULUI BRAILEI
3303/30/2010ACORDAREA UNUI MANDAT SPECIAL PRESEDINTELUI CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA IN CALITATE DE REPREZENTANT AL JUDETULUI BRAILA IN ADUNAREA GENERALA A ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA DUNAREA BRAILA
3403/30/2010APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE FAZA STUDIU DE FEZABILITATE SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI PENTRU LUCRAREA “ALIMENTAREA CU APA POTABILA RETELE DE CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE” –LOT 1 ASEZARE DE VACANTA BLASOVA