An:  Nr.:  Conţinut:  
Nr.DataTitlul hotărâriiFișiere
101/28/2009UTILIZAREA FONDULUI DE RULMENT CONSTITUIT IN AFARA BUGETULUI PROPRIU LA NIVELUL CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA IN ANUL 2009
201/28/2009APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2009 PENTRU DEPOZITUL SPECIAL DESTINAT CONSTRUCTIILOR DE LOCUINTE REALIZATE IN BAZA O.G. NR. 19/1994
301/28/2009APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE REVIZUIT A INDICATORILOR TEHNICO- ECONOMICI REVIZUITI SI A CONTRIBUTIEI CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA IN VEDEREA FINANTARII PROIECTULUI “BIBLIOTECA JUDETEANA PANAIT ISTRATI – UN POL DE DEZVOLTARE A TURISMULUI CULTURAL IN JUDETUL BRAILA(BR-II-M-B-02120)” PRIN PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2007-2013
401/28/2009APROBAREA RECTIFICARII DATELOR DE IDENTIFICARE ALE SUPRAFETEI DE TEREN AFERENTE IMOBILULUI SITUAT IN COMUNA GROPENI JUDETUL BRAILA – STATIA DE TRATARE SI CAPTARE – CUPRINSA IN “SISTEMUL ZONAL DE ALIMENTARE CU APA GROPENI- IANCA- MOVILA MIRESII” AFLATA IN DOMENIUL PUBLIC AL JUDETULUI BRAILA CA URMARE A MASURATORILOR CADASTRALE EFECTUATE SI INSCRIEREA RECTIFICARILOR IN INVENTARUL DOMENIULUI PUBLIC AL JUDETULUI BRAILA
501/28/2009CONSTITUIREA COMISIEI JUDETENE DE BAZA MELIFERA SI STUPARIT PASTORAL PE ANUL 2009
601/28/2009INFIINTAREA COMITETULUI JUDETEAN DE ANALIZA A PROBLEMELOR PERSOANELOR CU HANDICAP
701/28/2009APROBAREA PROTOCOLULUI CADRU IN VEDEREA EMITERII AVIZULUI PREALABIL DE OPORTUNITATE PENTRU ELABORAREA PLANURILOR URBANISTICE ZONALE
802/26/2009VALIDAREA DISPOZITIEI PRESEDINTELUI CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA NR. 466/16.12.2008 PRIVIND MODIFICAREA LISTEI PROIECTELOR SI OBIECTIVELOR DE INVESTITII FINANTATE DIN FONDUL DE RULMENT CONSTITUIT IN AFARA BUGETULUI PROPRIU LA NIVELUL CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA IN ANUL 2008
902/26/2009APROBAREA PLANULUI DE OCUPARE A FUNCTIILOR PUBLICE IN ANUL 2009 PENTRU DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BRAILA
1002/26/2009APROBAREA TRANSMITERII UNEI PARTI DIN IMOBILUL (CONSTRUCTII + TEREN) SITUAT IN BRAILA SOS. RAMNICU SARAT NR. 82 PROPRIETATE PUBLICA A JUDETULUI BRAILA DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA IN ADMINISTRAREA SCOLII DE ARTE SI MESERII BRAILA
1102/26/2009MODIFICAREA ART.1 DIN HOTARAREA CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA NR. 30 DIN 31 MARTIE 2007 PRIVIND APROBAREA TRANSMITERII UNUI TEREN IN SUPRAFATA DE 4 5 HA DIN PROPRIETATEA STATULUI SI DIN ADMINISTRAREA MINISTERULUI ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR – INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA “DUNAREA” AL JUDETULUI BRAILA IN DOMENIUL PUBLIC AL JUDETULUI BRAILA SI IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA
1202/26/2009DESEMNAREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA IN ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR A S.C. COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE DUNAREA BRAILA S.A. BRAILA
1302/26/2009DESEMNAREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA IN CONSILIUL ETIC AL SPITALULUI DE OBSTETRICA-GINECOLOGIE BRAILA
1402/26/2009DESEMNAREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA IN CONSILIUL ETIC AL SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA BRAILA
1502/26/2009DESEMNAREA UNUI REPREZENTANT AL CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA IN CONSILIUL CONSULTATIV AL SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA BRAILA
1603/06/2009REPARTIZAREA PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE A PROCENTULUI DE 20% DIN SUMELE DEFALCATE DIN TAXA PE VALOAREA ADAUGATA SI DIN COTA DE 22% DIN IMPOZITUL PE VENIT PE ANUL 2009 PENTRU SUSTINEREA PROGRAMELOR DE DEZVOLTARE LOCALA SI PENTRU PROIECTE DE INFRASTRUCTURA CARE NECESITA COFINANTARE LOCALA
1703/06/2009REPARTIZAREA PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE A SUMELOR DEFALCATE DIN TAXA PE VALOAREA ADAUGATA PENTRU DRUMURILE JUDETENE SI COMUNALE PE ANUL 2009
1803/06/2009MODIFICAREA COMPONENTEI COMISIEI DE EVALUARE A OFERTELOR DE CONCESIONARE A SUPRAFETEI DE 61.610 M.P. TEREN SITUAT IN VECINATATEA LACULUI BLASOVA IN INSULA MARE A BRAILEI JUDETUL BRAILA APROBATA PRIN HOTARAREA CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA NR. 192/2008
1903/31/2009APROBAREA BUGETULUI PROPRIU AL JUDETULUI BRAILA PE ANUL 2009
2003/31/2009MODIFICAREA LISTEI PROIECTELOR SI OBIECTIVELOR DE INVESTITII FINANTATE DIN FONDUL DE RULMENT CONSTITUIT IN AFARA BUGETULUI PROPRIU LA NIVELUL CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA IN ANUL 2009
2103/31/2010STABILIREA COSTULUI MEDIU LUNAR DE INTRETINERE IN CENTRELE REZIDENTIALE PENTRU PERSOANE ADULTE CU HANDICAP DIN CADRUL DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BRAILA PENTRU ANUL 2009
2203/31/2009STABILIREA CUANTUMULUI TOTAL AL CHELTUIELILOR DE FUNCTIONARE A CENTRELOR DE ZI PENTRU PROTECTIA COPILULUI DIN JUDETUL BRAILA SI A CONTRIBUTIEI CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA LA FINANTAREA ACESTOR CHELTUIELI PE ANUL 2009
2303/31/2009APROBAREA DOCUMENTATIEI PENTRU AVIZAREA LUCRARILOR DE INTERVENTIE A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI REVIZUITI SI A CONTRIBUTIEI CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA IN VEDEREA FINANTARII PROIECTULUI “CONSERVAREA SI PROMOVAREA CULTURII TRADITIONALE - O CALE PENTRU DEZVOLTAREA TURISMULUI BRAILEAN – REABILITAREA CLADIRII DIN PIATA TRAIAN NR. 2” PRIN PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2007-2013
2403/31/2009APROBAREA PROPUNERII DE TRECERE A IMOBILELOR "CAZARMA 3447" "CAZARMA 3448" SI "CAZARMA 3449" SITUATE IN COMUNA MIRCEA-VODA JUDETUL BRAILA DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SI ADMINISTRAREA MINISTERULUI APARARII IN DOMENIUL PUBLIC AL JUDETULUI BRAILA SI ADMINISTRAREA CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA
2503/31/2009APROBAREA TRANSMITERII IN FOLOSINTA GRATUITA CATRE BIBLIOTECA JUDETEANA "PANAIT ISTRATI " BRAILA A UNOR SPATII DIN IMOBILUL IN SITUAT MUNICIPIUL BRAILA CALEA CALARASILOR NR. 52 PE O PERIOADA DE UN AN
2603/31/2009APROBAREA PLANULUI JUDETEAN PENTRU GESTIONAREA DESEURILOR – JUDETUL BRAILA
2703/31/2009APROBAREA COOPERARII SI CONTINUTUL ACORDULUI DE PARTENERIAT INTRE GLOBAL SERVICES GROUP SRL SI CONSILIUL JUDETEAN BRAILA
2803/31/2009APROBAREA ADERARII COMUNEI GROPENI LA ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA „DUNAREA” BRAILA
2903/31/2009CONSTITUIREA COMISIEI TEHNICE PENTRU ANALIZAREA SI AVIZAREA DOCUMENTATIILOR DE AMENAJARE A TERITORIULUI/URBANISM SI AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DE CONSTRUCTII DIN CADRUL CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA SI APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL ACESTEI COMISII
3003/31/2009APROBAREA ACTUALIZARII COMPONENTEI COMISIEI SPECIALE PENTRU INTOCMIREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL JUDETULUI BRAILA