An:  Nr.:  Conţinut:  
Nr.DataTitlul hotărâriiFișiere
101/08/2008REPARTIZAREA PE UNITATI ADMINISTRATIV-TERITORIALE A SUMELOR DEFALCATE DIN TAXA PE VALOAREA ADAUGATA PENTRU ECHILIBRAREA BUGETELOR LOCALE SI A PROCENTULUI DE 20 % DIN COTA DE 22% DIN IMPOZITUL PE VENIT PE ANUL 2008
201/08/2008REPARTIZAREA PE UNITATI ADMINISTRATIV - TERITORIALE A SUMELOR DEFALCATE DIN TAXA PE VALOAREA ADAUGATA DESTINATE FINANTARII CHELTUIELILOR PRIVIND DRUMURILE JUDETENE SI COMUNALE PE ANUL 2008
301/28/2008APROBAREA BUGETULUI PROPRIU AL JUDETULUI BRAILA PE ANUL 2008
401/28/2008UTILIZAREA FONDULUI DE RULMENT CONSTITUIT IN AFARA BUGETULUI PROPRIU LA NIVELUL CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA IN ANUL 2008
501/28/2008STABILIREA CUANTUMULUI TOTAL AL CHELTUIELILOR DE FUNCTIONARE A CENTRELOR DE ZI PENTRU PROTECTIA COPILULUI DIN JUDETUL BRAILA SI A CONTRIBUTIEI CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA LA FINANTAREA ACESTOR CHELTUIELI PE ANUL 2008
601/28/2008APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2008 PENTRU DEPOZITUL SPECIAL CONSTITUIT PENTRU CONSTRUCTII DE LOCUINTE REALIZATE IN BAZA ORDONANTEI GUVERNULUI NR.19/1994
701/28/2008CONSTATAREA INCETARII DE DREPT INAINTE DE EXPIRAREA DURATEI NORMALE A MANDATULUI DE CONSILIER JUDETEAN AL DOMNULUI SCULSCHI ALEXANDRU SI DECLARAREA “VACANT” A LOCULUI DETINUT
801/28/2008MODIFICAREA STATULUI DE FUNCTII AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA PRIN TRANSFORMAREA UNOR FUNCTII DE EXECUTIE
901/28/2008MODIFICAREA STATULUI DE FUNCTII AL SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR JUDETEAN DE EVIDENTA PERSOANELOR BRAILA PRIN TRANSFORMAREA UNEI FUNCTII PUBLICE DE EXECUTIE
1001/28/2008APROBAREA CONCESIONARII SUPRAFETEI DE 250 MP PARTE DIN IMOBILUL SITUAT IN BRAILA SOSEAUA BUZAULUI NR. 2 PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE ECOLOGIZARE A MEDIULUI DIN SPITALE PRIN AMPLASAREA UNUI CONVERTER PENTRU STERILIZAREA DESEURILOR SPITALICESTI SOLIDE IN CONCORDANTA CU DIRECTIVELE C.E.E.
1101/28/2008APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE FAZA STUDIU DE FEZABILITATE SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI PENTRU LUCRAREA “AMENAJARE ZONE DE REPAUS PE DRUMURILE JUDETENE DJ 212 DJ 203 DJ 202A DJ 211C DJ 203P DJ 203R”
1201/28/2008APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE FAZA STUDIU DE FEZABILITATE SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI PENTRU LUCRAREA “REABILITARE POD BETON PE DJ 211B KM 8+100 PESTE CANAL DE IRIGATII LA BARAGANU”
1301/28/2008APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE FAZA STUDIU DE FEZABILITATE SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI PENTRU LUCRAREA “REABILITARE POD BETON PE DJ 211B KM 5+900 PESTE CANAL DE IRIGATII LA BARAGANU”
1401/28/2008APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE FAZA STUDIU DE FEZABILITATE SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI PENTRU LUCRAREA “REABILITARE POD BETON PE DJ 221 KM 22+440 PESTE CANAL DE IRIGATII LA GEMENELE”
1601/28/2008APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE FAZA STUDIU DE FEZABILITATE SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI PENTRU LUCRAREA “AMENAJARE SPATII DISCOTECA LA CASA DE CULTURA PENTRU TINERET”
1701/28/2008APROBAREA REGULAMENTULUI PENTRU EFECTUAREA TRANSPORTULUI PUBLIC JUDETEAN DE PERSOANE IN JUDETUL BRAILA SI A REGULAMENTULUI DE ACORDARE A AUTORIZATIILOR DE TRANSPORT IN DOMENIUL SERVICIILOR DE TRANSPORT PUBLIC JUDETEAN DE PERSOANE IN JUDETUL BRAILA
1802/28/2008COMPLETAREA COMPONENTEI CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA IN URMA VALIDARII MANDATULUI CONSILIERULUI JUDETEAN MEIROSU MARILENA EMILIA PRIN SENTINTA NR. 110 DIN 25 FEBRUARIE 2008 A TRIBUNALULUI BRAILA
1902/28/2008MODIFICAREA COMPONENTEI COMISIEI DE STRATEGII INTEGRARE STUDII PROGNOZE ECONOMICO-SOCIALE SI PRIVATIZARE
2002/28/2008RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2008 PENTRU DEPOZITUL SPECIAL CONSTITUIT CONSTRUCTIILOR DE LOCUINTE REALIZATE IN BAZA O.G. 19/1994
2102/28/2008APROBAREA COFINANTARII CU SUMA DE 9000 DE EURO A PROIECTULUI “RETEA JUDETEANA DE COMUNICATII PENTRU EVIDENTA PERSOANELOR SI CONECTARE LA RETEAUA DE COMUNICATII INTEGRATE VOCE-DATE A M.I.R.A”
2202/28/2008APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE REVIZUIT SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI REVIZUITI IN VEDEREA FINANTARII PROIECTULUI “ TURISM SI AGREMENT IN ZONA LACULUI SARAT MOVILA MIRESII” PRIN PROGRAMUL MULTIANUAL “ ASISTENTA TEHNICA PENTRU SPRIJINIREA AUTORITATILOR ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE IN PREGATIREA TEHNICA A PROIECTELOR DE INVESTITII PUBLICE FINANTATE PRIN PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2007-2013”
2302/28/2008APROBAREA NUMARULUI DE POSTURI A ORGANIGRAMEI SI A STATULUI DE FUNCTII ALE APARATULUI DE SPECIALITATE AL CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA
2402/28/2008MODIFICAREA ORGANIGRAMEI SI A STATULUI DE FUNCTII ALE INSTITUTIEI PUBLICE DE SPECTACOLE ORCHESTRA SIMFONICA « LYRA »
2502/28/2008APROBAREA INFIINTARII IN STRUCTURA DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BRAILA A UNUI SERVICIU DE TIP ADAPOST DE ZI SI DE NOAPTE PENTRU COPIII STRAZII IN CADRUL PROIECTULUI “INITIATIVA COPIII STRAZII” FINANTAT DE GUVERNUL ROMANIEI PRIN BANCA DE DEZVOLTARE A CONSILIULUI EUROPEI
2602/28/2008MODIFICAREA ORGANIGRAMEI SI A STATULUI DE FUNCTII ALE BIBLIOTECII JUDETENE « PANAIT ISTRATI » BRAILA
2702/28/2008ELIBERAREA D-NEI DRAGHICI RODICA LA CERERE DIN FUNCTIA DE CONDUCERE DE DIRECTOR AL BIBLIOTECII JUDETENE “PANAIT ISTRATI” BRAILA
2802/28/2008NUMIREA PE PERIOADA DETERMINATA A D-LUI NEAGU DRAGOS IN FUNCTIA DE CONDUCERE DE DIRECTOR AL BIBLIOTECII JUDETENE “PANAIT ISTRATI” BRAILA
2902/28/2008APROBAREA MODIFICARILOR DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE CONCESIONARE A LUCRARILOR PUBLICE AL CARUI OBIECT IL VA CONSTITUI TERENUL PROPRIETATE PUBLICA A JUDETULUI BRAILA SI REALIZAREA OBIECTIVULUI INVESTITIONAL „AEROPORTUL INTERNATIONAL DUNAREA DE JOS” BRAILA IN EXTRAVILANUL COMUNEI VADENI JUDETUL BRAILA APROBATA PRIN HOTARAREA CONSILIULUI JUDETEAN NR.77/24.08.2007 SI MODIFICATA PRIN HOTARAREA CONSILIULUI JUDETEAN NR.109/30.10.2007
3002/28/2008MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA NR.121/20.11.2007 PRIVIND APROBAREA CONCESIONARII LUCRARILOR PUBLICE AL CAREI OBIECT IL VA CONSTITUI REALIZAREA OBIECTIVULUI INVESTITIONAL “POD SUSPENDAT PESTE DUNARE LA KILOMETRUL FLUVIAL 165+800 INTRE JUDETELE BRAILA SI TULCEA”
3102/28/2008REVOCAREA PREVEDERILOR HOTARARII CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA NR. 104/2007 PRIVIND APROBAREA PROPUNERII DE CONCESIONARE PENTRU O PERIOADA DE 20 ANI DE CATRE SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BRAILA A SUPRAFETEI DE 265 08 MP DIN INCINTA CLADIRII SITUATE IN BRAILA SOSEAUA BUZAULUI NR. 2 AFLATA IN DOMENIUL PUBLIC AL JUDETULUI BRAILA SI ADMINISTRAREA SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA BRAILA PENTRU INFIINTAREA UNUI “CENTRU DE IMAGISTICA SI DIAGNOSTIC “