An:  Nr.:  Conţinut:  
Nr.DataTitlul hotărâriiFișiere
101/15/2007REPARTIZAREA PE UNITATI ADMINISTRATIV-TERITORIALE A PROCENTULUI DE 20% DIN SUMELE DEFALCATE DIN TAXA PE VALOAREA ADAUGATA SI DIN COTA DE 22% DIN IMPOZITUL PE VENIT PE ANUL 2007 PENTRU SUSTINEREA PROGRAMELOR DE DEZVOLTARE LOCALA SI PENTRU PROIECTE DE INFRASTRUCTURA CARE NECESITA COFINANTARE LOCALA(ANEXA)
201/15/2007REPARTIZAREA PE UNITATI ADMINISTRATIV-TERITORIALE A SUMELOR DEFALCATE DIN TAXA PE VALOAREA ADAUGATA DESTINATE FINANTARII CHELTUIELILOR PRIVIND DRUMURILE JUDETENE SI COMUNALE PE ANUL 2007
301/30/2007APROBAREA BUGETULUI PROPRIU AL JUDETULUI BRAILA PE ANUL 2007
401/30/2007UTILIZAREA FONDULUI DE RULMENT CONSTITUIT IN AFARA BUGETULUI PROPRIU LA NIVELUL CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA IN ANUL 2007
501/30/2007APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2007 PENTRU DEPOZITUL SPECIAL CONSTITUIT PENTRU CONSTRUCTII DE LOCUINTE REALIZATE IN BAZA O.G.19/1994
601/30/2007APROBAREA ACORDURILOR DE PARTENERIAT INTRE JUDETUL BRAILA SI ORASUL FAUREI COMUNELE JIRLAU SI SCORTARU NOU SI A STUDIILOR DE FEZABILITATE PENTRU PROIECTUL “INLATURAREA EFECTELOR INUNDATIILOR DIN ANUL 2005 PRIN REABILITAREA INFRASTRUCTURII AFECTATE DIN JUDETUL BRAILA (REPARARE POD METALIC PE DJ 203 KM 35+135 PESTE RAUL BUZAU LA NISIPURILE SI REPARARE POD PE DJ 202 D KM 0+700 PESTE RAUL BUZAU COMUNA SCORTARU NOU)” DIN CADRUL PROGRAMULUI PHARE 2005 – COEZIUNE ECONOMICA SI SOCIALA “MASURI IMPOTRIVA DEZASTRELOR PROVOCATE DE INUNDATII”
701/30/2007COMPLETAREA HOTARARII CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA NR. 11/27.02.2006 PRIVIND APROBAREA INDEMNIZATIEI DE SEDINTA PENTRU PRESEDINTELE VICEPRESEDINTELE MEMBRII SI SECRETARUL COMISIEI JUDETENE PENTRU PROTECTIA COPILULUI BRAILA
801/30/2007APROBAREA PROPUNERII DE TRECERE A IMOBILULUI “AERODROM MILITAR (CAZARMA 906 IANCA) – PARTIAL” DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SI DIN ADMINISTRAREA MINISTERULUI APARARII IN DOMENIUL PUBLIC AL JUDETULUI BRAILA SI IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA
902/28/2007MODIFICAREA STATULUI DE FUNCTII AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA
1002/28/2007APROBAREA ORGANIGRAMEI SI A STATULUI DE FUNCTII ALE CENTRULUI JUDETEAN PENTRU CONSERVAREA SI PROMOVAREA CULTURII TRADITIONALE BRAILA
1102/28/2007TRANSMITEREA IMOBILULUI SITUAT IN MUNICIPIUL BRAILA ALEEA COCORILOR NR.1 APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC AL JUDETULUI DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA IN ADMINISTRAREA MUZEULUI BRAILEI
1202/28/2007CONSTITUIREA COMISIEI JUDETENE DE BAZA MELIFERA SI STUPARIT PASTORAL PE ANUL 2007
1302/28/2007APROBAREA ASOCIERII INTRE CONSILIUL JUDETEAN BRAILA DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BRAILA SI CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VIZIRU JUDETUL BRAILA PRECUM SI A CONTINUTULUI ACORDULUI DE ASOCIERE REFERITOR LA INFIINTAREA CENTRULUI DE ZI “VIOLETA” DIN COMUNA VIZIRU JUDETUL BRAILA
1402/28/2007APROBAREA ACHITARII COTIZATIEI DE MEMBRU AL ANSAMBLULUI REGIUNILOR EUROPENE (A.R.E.) PENTRU ANUL 2007
1502/28/2007AROBAREA ACHITARII COTIZATIEI DE MEMBRU AL ASOCIATIEI EUROPENE A REGIUNILOR FRONTALIERE (A.E.B.R.) AFERENTA ANULUI 2007
1602/28/2007APROBAREA PROGRAMELOR DE FINANTARE A ACTIUNILOR SPORTIVE PE ANUL 2007 SI A CRITERIILOR DE PARTICIPARE
1702/28/2007APROBAREA VANZARII UNUI NUMAR DE 121.659 ACTIUNI DETINUTE DE CONSILIUL JUDETEAN BRAILA REPREZENTAND 40% DIN CAPITALUL SOCIAL AL SC “DRUMURI SI PODURI”SA BRAILA
1802/28/2007APROBAREA ACORDULUI DE PARTENERIAT INTRE JUDETUL BRAILA MUNICIPIUL BRAILA JUDETUL GALATI SI MUNICIPIUL GALATI IN VEDEREA INFIINTARII UNEI ZONE DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA
1902/28/2007APROBAREA ELIBERARII CERTIFICATELOR DE ATESTARE A DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR IN SUPRAFATA TOTALA DE 92103 08 MP COTA EXCLUSIVA AFLATA IN PATRIMONIUL SC “BRAICAR”SA BRAILA
2002/28/2007ACTUALIZAREA LISTEI CUPRINZAND CATEGORIILE DE DOCUMENTE CREATE SI/SAU GESTIONATE DE CONSILIUL JUDETEAN BRAILA CARE CONSTITUIE INFORMATII DE INTERES PUBLIC
2103/31/2007APROBAREA ORGANIGRAMEI SI A STATULUI DE FUNCTII ALE BIBLIOTECII JUDETENE “PANAIT ISTRATI” BRAILA
2203/31/2007APROBAREA ORGANIGRAMEI STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE MUZEULUI BRAILEI
2303/31/2007APROBAREA ORGANIGRAMEI STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE SCOLII POPULARE DE ARTE SI MESERII “VESPASIAN LUNGU” BRAILA
2403/31/2007APROBAREA PLANULUI DE OCUPARE A FUNCTIILOR PUBLICE ALE SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR JUDETEAN PENTRU EVIDENTA PERSOANELOR BRAILA
2503/31/2007APROBAREA UTILIZARII SUMEI DE 3.205 00 MII LEI DIN FONDUL DE RULMENT CONSTITUIT IN AFARA BUGETULUI PROPRIU LA NIVELUL CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA IN ANUL 2007
2603/31/2007FINANTAREA CENTRULUI JUDETEAN DE RESURSE SI ASISTENTA EDUCATIONALA BRAILA DIN BUGETUL PROPRIU AL JUDETULUI BRAILA PE ANUL 2007
2703/31/2007STABILIREA CUANTUMULUI TOTAL AL CHELTUIELILOR DE FUNCTIONARE A CENTRELOR DE ZI PENTRU PROTECTIA COPILULUI DIN JUDETUL BRAILA SI A CONTRIBUTIEI CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA LA FINANTAREA ACESTOR CHELTUIELI PE ANUL 2007
2903/31/2007APROBAREA TRANSMITERII UNUI TEREN IN SUPRAFATA DE 24 0645 HA DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SI DIN ADMINISTRAREA A.N.”I.F” RA – SUCURSALA TERITORIALA ARGES-IALOMITA –SIRET (REPREZENTAND CANALE DE DESECARE – DRENAJ DESFASURATE PE TERENUL TRANSMIS PRIN HOTARAREA GUVERNULUI ROMANIEI NR. 2087/2004) IN DOMENIUL PUBLIC AL JUDETULUI BRAILA SI IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA
3003/31/2007PRIVIND APROBAREA TRANSMITERII UNUI TEREN IN SUPRAFATA DE 45 HA DIN PROPRIETATEA STATULUI SI DIN ADMINISTRAREA MINISTERULUI ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR - INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA “DUNAREA” AL JUDETULUI BRAILA IN DOMENIUL PUBLIC AL JUDETULUI BRAILA SI IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA - ANEXA
3203/31/2007APROBAREA PRELUARII IMOBILULUI SITUAT IN MUNICIPIUL BRAILA SOS. RM.SARAT NR. 80 DIN ADMINISTRAREA DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BRAILA IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA