An:  Nr.:  Conţinut:  
Nr.DataTitlul hotărâriiFișiere
101/19/2006APROBAREA CRITERIULUI SPECIFIC PENTRU REPARTIZAREA PROCENTULUI DE 15% DIN SUMELE DEFALCATE DIN UNELE VENITURI ALE BUGETULUI DE STAT PENTRU ECHILIBRAREA BUGETELOR LOCALE APROBATE ANUAL PRIN LEGEA BUGETULUI DE STAT SI DIN COTA DE 22% LA DISPOZITIA CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA PENTRU BUGETUL ANULUI 2006
201/19/2006APROBAREA REPARTIZARII SUMELOR DEFALCATE DIN UNELE VENITURI ALE BUGETULUI DE STAT SI A FONDULUI DE ECHILIBRARE PE ANUL 2006
301/19/2006ADOPTAREA BUGETULUI PROPRIU AL JUDETULUI BRAILA BUGETULUI CONSILIULUI JUDETEAN – APARAT PROPRIU PRECUM SI A BUGETELOR INSTITUTIILOR PUBLICE DIN SUBORDINEA CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA PE ANUL 2006
401/19/2006APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2006 PENTRU DEPOZITUL SPECIAL CONSTITUIT IN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINTE REALIZATE IN BAZA ORDONANTEI GUVERNULUI NR.19/1994
501/19/2006APROBAREA CONCESIONARII PRIN LICITATIE PUBLICA DESCHISA A SUPRAFETEI DE 200 HA TEREN AFLAT IN DOMENIUL PUBLIC AL JUDETULUI SI IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA
601/19/2006TRECEREA DIN DOMENIUL PUBLIC IN DOMENIUL PRIVAT AL JUDETULUI A SUPRAFETEI DE 40 MP TEREN SITUAT IN BRAILA STR.IEZERULUI NR.1 SI CONCESIONAREA ACESTUIA PRIN ATRIBUIRE DIRECTA SC “PAN INVEST” SRL BRAILA PE O PERIOADA DE 25 DE ANI IN VEDEREA EXTINDERII CONSTRUCTIEI “SECTIE DE PANIFICATIE”
701/19/2006APROBAREA ORGANIGRAMEI SI A STATULUI DE FUNCTII ALE CENTRULUI JUDETEAN PENTRU CONSERVAREA SI PROMOVAREA CULTURII TRADITIONALE BRAILA
801/19/2006CONSTITUIREA COMISIEI JUDETENE DE BAZA MELIFERA SI STUPARIT PASTORAL PE ANUL 2006
902/27/2006APROBAREA PROPUNERII DE TRECERE A IMOBILULUI “AERODROM MILITAR”SITUAT IN ORASUL IANCA JUDETUL BRAILA DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SI DIN ADMINISTRAREA MINISTERULUI APARARII NATIONALE IN DOMENIUL PUBLIC AL JUDETULUI BRAILA SI IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA
1002/27/2006APROBAREA SUSTINERII DE CATRE CONSILIUL JUDETEAN BRAILA A SERVICIILOR NOU CREATE CU OCAZIA IMPLEMENTARII PROGRAMULUI DE INTERES NATIONAL “DEZVOLTAREA SERVICIILOR ALTERNATIVE PENTRU COPIII CU DIZABILITATI/HANDICAP/HIV/SIDA” – P.I.N. 2/2006
1102/27/2006APROBAREA INDEMNIZATIEI DE SEDINTA PENTRU PRESEDINTELE VICEPRESEDINTELE MEMBRII SI SECRETARUL COMISIEI JUDETENE PENTRU PROTECTIA COPILULUI BRAILA SI COMPLETAREA DISPOZITIILOR ART. 2 DIN HOTARAREA CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA NR. 114/2005
1202/27/2006MODIFICAREA COMPONENTEI COMISIEI JUDETENE DE BAZA MELIFERA SI STUPARIT PASTORAL PE ANUL 2006 CONSTITUITA PRIN HOTARAREA CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA NR. 8/2006
1302/27/2006MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARARII CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA NR. 73/2002 PRIVIND LIBERUL ACCES LA INFORMATIILE DE INTERES PUBLIC REFERITOARE LA ACTIVITATILE DESFASURATE DE CONSILIUL JUDETEAN BRAILA
1403/28/2006CONSTATAREA INCETARII DE DREPT INAINTE DE EXPIRAREA DURATEI NORMALE A MANDATULUI DE CONSILIER JUDETEAN AL D-LUI OTELEA FANEL SI DECLARAREA “VACANT” A LOCULUI DETINUT
1503/28/2006CONSTATAREA INCETARII DE DREPT INAINTE DE EXPIRAREA DURATEI NORMALE A MANDATULUI DE CONSILIER JUDETEAN AL D-NEI SMOCHINA IONICA SI DECLARAREA “VACANT” A LOCULUI DETINUT
1603/28/2006VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER JUDETEAN AL D-LUI NISTOR GEORGE GABRIEL DIN PARTEA PARTIDULUI ROMANIA MARE-FILIALA JUDETEANA BRAILA
1703/28/2006VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER JUDETEAN AL D-LUI HUTU TEODOR DIN PARTEA PARTIDULUI SOCIAL DEMOCRAT-ORGANIZATIA JUDETEANA BRAILA
1803/28/2006MODIFICAREA COMPONENTEI COMISIEI DE VALIDARE ALEASA PRIN HOTARAREA CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA NR. 9/2005
1903/28/2006MODIFICAREA COMPONENTEI COMISIEI DE ORGANIZARE SI DEZVOLTARE URBANISTICA REALIZAREA LUCRARILOR PUBLICE CONSERVAREA MONUMENTELOR ISTORICE SI DE ARHITECTURA TURISM PROTECTIA MEDIULUI INCONJURATOR SI AGRICULTURA SI A COMISIEI PENTRU SANATATE SI PROTECTIE SOCIALA ALE CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA
2003/28/2006REVOCAREA D-LUI DR. BALAN BRATU SI NUMIREA ALTUI REPREZENTANT AL CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SPITALULUI DE OBSTETRICA SI GINECOLOGIE BRAILA
2103/28/2006APROBAREA CONTULUI DE EXECUTIE A BUGETULUI CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA SI A SITUATIEI FINANCIARE PE ANUL 2005
2203/28/2006APROBAREA CONTULUI DE EXECUTIE PE ANUL 2005 AL DEPOZITULUI SPECIAL CONSTITUIT IN AFARA BUGETULUI LOCAL PENTRU CONSTRUCTII DE LOCUINTE REALIZATE IN BAZA ORDONANTEI GUVERNULUI NR. 19/1994
2303/28/2006MODIFICAREA ANEXEI NR. 1 LA HOTARAREA CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA NR. 104/2005 PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2006
2403/28/2006REORGANIZAREA UNITATILOR DE INVATAMANT SPECIAL DE STAT DIN JUDETUL BRAILA
2503/28/2006PRELUAREA IMOBILULUI SITUAT IN MUNICIPIUL BRAILA SOSEAUA BUZAULUI NR. 15 DIN ADMINISTRAREA DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BRAILA IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA
2603/28/2006PRELUAREA UNEI SUPRAFETE DE 874 MP COTA PARTE DIN TERENUL SITUAT IN BRAILA SOSEAUA BUZAULUI NR. 2 APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC AL JUDETULUI DIN ADMINISTRAREA SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA BRAILA SI TRECEREA ACESTEIA IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL MUNICIPAL BRAILA
2703/28/2006TRANSMITEREA IMOBILULUI SITUAT IN MUNICIPIUL BRAILA STR. MARASESTI NR.1 APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL JUDETULUI DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA IN ADMINISTRAREA SCOLII POPULARE DE ARTE SI MESERII “VESPASIAN LUNGU”
2803/28/2006TRANSMITEREA IN FOLOSINTA GRATUITA PE O PERIOADA DE 5 ANI A IMOBILULUI VILA “LACRAMIOARA” SITUAT IN STATIUNEA LACU SARAT CATRE CENTRUL DE INFORMARE SI DOCUMENTARE PENTRU INTEGRARE EUROPEANA SI DEZVOLTARE DURABILA
2903/28/2006MODIFICAREA ORGANIGRAMEI STATULUI DE FUNCTII SI A REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BRAILA
3003/28/2006APROBAREA ORGANIGRAMEI SI A STATULUI DE FUNCTII ALE BIBLIOTECII JUDETENE “PANAIT ISTRATI”BRAILA