Proiectul ordinii de zi a sedintelor CJ BRAILA

CONSILIUL JUDETEAN BRAILA              

                                                                                         PROIECT AL  ORDINII DE ZI  

a sedintei ordinare a Consiliului Judetean Braila din data de 31 ianuarie 2023, ora 14.00 Sala Mare a Palatului Administrativ, situata in Braila, B-dul Independentei nr.1.

 1. Proiect de hotarare privind modificarea  Hotarârii Consiliului Judetean Braila nr. 256 / 31 octombrie 2022 privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 2. Proiect de hotarare privind stabilirea componentei Comitetului pentru accelerarea procesului de dezinstituţionalizare şi de prevenire a instituţionalizării la nivelul judetului Braila si aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al acestuia - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 3. Proiect de hotarare pentru emiterea avizului consultativ pentru Planurile anuale de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local ale Unităților Administrativ Teritoriale: Ianca, Berteștii de Jos, Dudești, Surdila Găiseanca, Unirea și Romanu - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 4. Proiect de hotarare pentru emiterea avizului consultativ pentru Planurile anuale de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local ale Unităților Administrativ Teritoriale: Făurei, Frecăței, Bărăganul, Racovița, Galbenu, Grădiștea, Viziru, Mărașu, Tudor Vladimirescu, Bordei Verde, Tufești și Vișani - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 5. Proiect de hotarare pentru emiterea avizului consultativ pentru Planurile anuale de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local ale Unităților Administrativ Teritoriale: Brăila, Ciocile, Rîmnicelu și Vadeni - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 6. Proiect de hotarare privind aprobarea organizarii retelei scolare de invatamant special din judetul Braila, pentru anul scolar 2023-2024 - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 7. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 84/28.04.2022 privind luarea unor masuri in vederea delegarii serviciului public de transport judetean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competenţă a Unitatii Administrativ-Teritoriale Judetul Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 8. Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita catre Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Dunarea” al Judetului Braila, pe  o perioada de 6 ani, a unor active fixe - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 9. Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita catre Secretariatul Tehnic al Comisiei Mixte de Rechizitii a Judetului Braila, pe  o perioada de 6 ani, a unui activ fix si a unor obiecte de inventar - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 10. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Braila nr.198/26.09.2019 privind aprobarea contractului cadru de inchiriere si a cuantumului chiriilor pentru locuintele construite de Agentia Nationala pentru Locuinte destinate tinerilor specialisti din domeniul sanatatii, cu rata inflatiei pentru anul anterior - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 11. Proiect de hotarare privind aprobarea concesionării terenului în suprafață de 488,88 ha (LOT 1), aflat în domeniul public al județului și administrarea Consiliului Județean Brăila, amplasat în perimetrul comunei Vădeni, județul Brăila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 12. Proiect de hotarare privind aprobarea concesionării terenului în suprafață de 594,34 ha(LOT 3), aflat în domeniul public al județului și administrarea Consiliului Județean Brăila, amplasat în perimetrul comunei Vădeni, județul Brăila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 13. Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii terenului în suprafață de 253,14 ha aflat în domeniul public al județului și administrarea Consiliului Județean Brăila, amplasat în perimetrul comunei Frecăței, județul Brăila  - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 14. Proiect de hotarare privind aprobarea concesionării prin licitație a luciului de apă al Lacului Sărat Movila Miresii, aflat în domeniul public al județului și administrarea Consiliului Județean Brăila, amplasat în perimetrul comunei Movila Miresii, judetul Brăila, în scop balnear - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 15. Proiect de hotarare privind insusirea inventarului actualizat al bunurilor care apartin domeniului privat al judetului Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 16. Proiect de hotarare privind  aprobarea bugetului Judetului Braila pe anul 2023 si estimarile pe anii 2024-2026 - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 17. Raport privind activitatea de solutionare a petitiilor Semestrul II pe anul 2022
 18. Raport al Filarmonicii « Lyra - George Cavadia » Braila privind utilizarea sumelor provenite din repartizarea sumelor corespunzatoare cotei prevazute la art.6 alin.(1) lit.e din Legea bugetului de stat pe anul 2022   
 19. Alte probleme.