Proiectul ordinii de zi a sedintelor CJ BRAILA

 

      CONSILIUL JUDETEAN BRAILA              

                                                                                                  PROIECT AL  ORDINII DE ZI  

 

 

a sedintei ordinare a Consiliului Judetean Braila din data de 31 mai  2022, ora 09:00, Sala Mare a Palatului Administrativ, situata in Braila, B-dul Independentei nr.1.

 

 1. Proiect de hotarare privind  aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Judetean Braila nr.259/27 octombrie 2020 privind numirea reprezentantilor Consiliului Judetean Braila in Consiliul de Administratie al Spitalului de Pneumoftiziologie Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

 2. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila nr.247/26 octombrie 2020 privind organizarea si stabilirea componentei nominale a comisiilor de specialitate ale Consiliului Judetean Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

 3. Proiect de hotarare privind aprobarea  componentei Echipei Intersectoriale Locale la nivelul judetului Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

 4. Proiect de hotarare privind modificarea  Hotararii Consiliului Judetean Braila nr.36/28 februarie 2022 privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

 5. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila nr.52/31 martie 2022 privind aprobarea organigramei, a statului de functii si a Regulamentului de organizare si functionare ale Muzeului Brailei « Carol I »    - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

 6.      Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila nr.54/31.03.2022 privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Braila    - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

 7. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

 8. Proiect de hotarare privind aprobarea achitarii cotizatiei de membru al Asociatiei “Centrul de Informare si Documentare pentru Integrare Europeana si Dezvoltare Durabila” Braila pentru anul 2022 - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

 9. Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita catre Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Dunarea” al Judetului Braila si Centrul Militar Judetean Braila, pe  o perioada de 6 ani, a unor obiecte de inventar si mijloace fixe - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

 10. Proiect de hotarare privind aprobarea propunerii de a solicita Guvernului revocarea dreptului de administrare al Consiliului Judetean Braila asupra imobilului aflat in domeniul public al statului, avand datele de identificare prevazute in anexa parte integranta din prezenta hotarare, care a facut obiectul Hotararii Guvernului nr. 1269/2007 „privind schimbarea titularului dreptului de proprietate si de administrare asupra unor parti dintr-un imobil aflat in domeniul

  public al statului si in administrarea Ministerului Apararii ” - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

 11. Proiect de hotarare privind aprobarea propunerii de dezmembrare in doua loturi, a imobilului situat in municipiul Braila, Calea Călărașilor nr. 52, identificat cu numarul cadastral 75793 in suprafata de 6654 mp, aflat in domeniul privat a judetului Braila, in lotul 1 avand suprafata masurata de 6469 mp cu numarul cadastral  82197 si lotul  2 avand suprafata masurata de 185 mp cu numarul cadastral de 82198 - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

 12. Proiect de hotarare privind aprobarea incetarii dreptului de folosinta gratuita al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Dunarea” al Judetului Braila, asupra unor mijloace fixe si obiecte de inventar aflate in dotarea imobilului, situat in municipiul Braila, str. Gradinii Publice nr.13 si preluarea acestora in administrarea Consiliului Judetean Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

 13. Proiect de hotarare privind aprobarea trecerii din domeniul privat in domeniul public al judetului Braila a constructiei- Corp C15, situata in Municipiul Braila, Str. Pietatii nr. 1, inscrisa in Cartea Funciara nr. 81186/Braila si transmiterea acesteia din administrarea Consiliului Judetean Braila in administrarea Spitalului Judetean de Urgenta Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

 14. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Contractului de concesiune nr.176/2015, incheiat intre Unitatea Administrativ-Teritoriala Judet Braila si S.C. TU AGRAR FARM SRL, prin diminuarea suprafatei concesionate, de la 498,52 ha(lot 1), la 488,88 ha prin act aditional- initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

 15. Proiect de hotarare privind aprobarea modificării Contractului de concesiune nr. 231/09.10.2015, încheiat între Unitatea Administrativ-Teritorială Județ Brăila și S.C. TU AGRAR FARM S.R.L., prin diminuarea suprafeței concesionate, de la 599,84 ha(lot 3), la 594,34 ha, prin act aditional - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

 16. Proiect de hotarare privind insusirea inventarului actualizat al bunurilor care apartin domeniului privat al judetului Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

 17. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu comuna Scortaru Nou, prin Consiliul Local al comunei Scortaru Nou pentru cofinantarea si realizarea obiectivului de investitii “ Lucrari de amenajare accese proprietati in localitatea Gurguieti, comuna Scortaru Nou, Judetul Braila” - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

 18. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu comuna Scortaru Nou, prin Consiliul Local al comunei Scortaru Nou pentru cofinantarea si realizarea obiectivului de investitii “ Lucrari de amenajare accese proprietati in localitatea Pitulati, comuna Scortaru Nou, Judetul Braila” - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

 19. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu municipiul Braila, prin Consiliul Local al municipiului Braila pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Amenajare Oraselul Copiilor si Skate Parc in Parc Monument, Municipiul Braila” - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

 20. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu comuna Frecatei, prin Consiliul Local al comunei Frecatei pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Amenajare teren multifunctional, spatiu de recreere si imprejmuire partiala, sat Agaua, comuna Frecatei, judetul Braila” - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

 21. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu comuna Gradistea, prin Consiliul Local al comunei Gradistea pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Reabilitare interioara a caminului cultural din satul Gradistea, comuna Gradistea, judetul Braila” - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

 22. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu comuna Marasu, prin Consiliul Local al comunei Marasu pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Construire centru activitati cultural artistice, sat Tacau, comuna Marasu, judetul Braila” - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

 23. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu comuna Maxineni, prin Consiliul Local al comunei Maxineni pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Modernizare accese auto, pietonale si rigole in localitatea Maxineni” - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

 24. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu comuna Maxineni, prin Consiliul Local al comunei Maxineni pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Modernizare trotuare Maxineni” - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

 25. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu comuna Ramnicelu, prin Consiliul Local al comunei Ramnicelu pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Lucrari de reabilitare Drum Comunal DC51, comuna Ramnicelu, judetul Braila” - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

 26. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu comuna Stancuta, prin Consiliul Local al comunei Stancuta pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Construire sala de evenimente, imprejmuire teren si sistematizare verticala precum si desfiintare corpuri C1, C2, C3 in localitatea Cuza-Voda, comuna Stancuta” - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

 27. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, cu comuna Unirea, prin Consiliul Local al comunei Unirea pentru cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Amenajare alei pietonale in localitatea Valea Canepii, comuna Unirea, judetul Braila” - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

 28. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al Judetului Braila pe anul 2022 si estimarile pe anii 2023-2025 si a Programului de investitii publice pe anul 2022 si estimarile pe anii 2023-2025 - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

 29. Raport de activitate al Asociatiei de Cooperare si Parteneriat Local pentru Devoltarea Statiunii Lacul Sarat Braila

 30.    Alte probleme