Proiectul ordinii de zi a sedintelor CJ BRAILA

     CONSILIUL JUDETEAN BRAILA              

     PROIECT AL  ORDINII DE ZI

a sedintei ordinare a Consiliului Judetean Braila din data de 28 aprilie 2021,  ora 10.00, Sala 404 a Palatului Administrativ, situata in Braila, Piata Independentei nr.1.

 

 1. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila nr.254/27 octombrie 2020 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetean Braila in Consiliul de Administratie al Centrului Scolar de Educatie Incluziva Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 2. Proiect de hotarare privind  aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Judetean Braila nr.258/27 octombrie 2020 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetean Braila in Consiliul de Administratie al Spitalului Judetean de Urgenta Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 3. Proiect de hotarare privind modificarea  Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 335/21.12.2020 privind validarea componentei nominale a Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 4. Proiect de hotarare privind  aprobarea organigramei si a statului de functii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 5. Proiect de hotarare privind  aprobarea organigramei si a statului de functii ale Spitalului de Pneumoftiziologie Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 6. Proiect de hotarare privind modificarea  Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 307 / 21 decembrie 2020 privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 7. Proiect de hotarare privind  aprobarea Regulamentelor de organizare si functionare ale serviciilor sociale rezidentiale destinate persoanelor adulte cu dizabilitati, organizate in  cadrul  Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 8. Proiect de hotarare pentru emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale ale UAT Unirea pentru anul 2021- initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 9. Proiect de hotarare privind actualizarea Listei cuprinzand categoriile de documente create si/sau gestionate de Consiliul Judetean Braila, care constituie informatii de interes public - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 10. Proiect de hotarare privind modificarea anexei 3 la Hotararea Consiliului Judetean Braila nr.230/30.10.2019, privind aprobarea Listei solicitantilor care au acces la locuintele destinate inchirierii pentru tineri specialisti din domeniul sanatatii, a Listei de prioritati in solutionarea cererilor de locuinte construite de Agentia Nationala pentru Locuinte, a Listei de repartitie, precum si a Listei solicitantilor care nu au acces la locuinte, etapa II - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 11. Proiect de hotarare privind aprobarea modificării anexei nr. 1 din Hotărârea Consiliului Județean Brăila nr. 240/30.09.2020 privind inscrierea in cartea funciara a dreptului de proprietate al Judetului Braila, asupra suprafetelor real masurate, pe tronsoane, a drumului judetean DJ 202B- traseu: Latinu-Gurguieti-Sihleanu- Scortaru Nou- Gemenele-Movila Miresii-Tepes Voda-Urleasca si completarea datelor de identificare in inventarul domeniului public al judetului Braila- initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 12. Proiect de hotarare privind aprobarea modificării anexei nr. 1 din Hotărârea Consiliului Județean Brăila nr. 279/30.09.2020 privind inscrierea in cartea funciara a dreptului de proprietate al Judetului Braila, asupra suprafetelor real masurate, pe tronsoane, a drumului judetean DJ 211partial- traseu: limita județ Ialomița - Roșiori – Tătaru -Dudești – Dudescu - Zăvoaia-Bordei Verde (DJ 211A) si completarea datelor de identificare in inventarul domeniului public al judetului Braila- initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 13. Proiect de hotarare privind aprobarea modificării anexei nr. 1 din  Hotararea Consilului Judetean Braila nr. 282/2020 privind inscrierea in cartea funciara a dreptului de proprietate al Judetului Braila, asupra suprafetelor real masurate, pe tronsoane, a drumului judetean DJ 203 T - traseu: Jirlău - Vișani (DJ203A) si completarea datelor de identificare in inventarul domeniului public al judetului Braila- initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 14. Proiect de hotarare privind aprobarea modificării anexei nr. 1 din Hotărârea Consiliului Județean Brăila nr. 297/04.12.2020 privind inscrierea in cartea funciara a dreptului de proprietate al Judetului Braila, asupra suprafetelor real masurate, pe tronsoane, a drumului judetean DJ 203 - traseu: limita Județ Buzău - Galbenu – Sătuc – Jirlău –Făurei - Brateșu Vechi – Ulmu – Vultureni - Scărlătești – Dudescu – Zăvoaia -Însurăței si completarea datelor de identificare in inventarul domeniului public al judetului Braila- initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 15. Proiect de hotarare privind aprobarea modificării anexei nr. 1 din Hotărârea Consiliului Județean Brăila nr. 298/04.12.2020 privind inscrierea in cartea funciara a dreptului de proprietate al Judetului Braila, asupra suprafetelor real masurate, pe tronsoane, a drumului judetean DJ 203A- traseu: Limita județ Buzău – Plășoiu – Câineni Băi – Vișani – Drogu – Zamfirești – Galbenu si completarea datelor de identificare in inventarul domeniului public al judetului Braila- initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 16. Proiect de hotarare privind aprobarea modificării anexei nr. 1 din Hotărârea Consiliului Județean Brăila nr. 300/04.12.2020 privind inscrierea in cartea funciara a dreptului de proprietate al Judetului Braila, asupra suprafetelor real masurate, pe tronsoane, a drumului judetean DJ 203P - traseu: Cireșu -Vultureni si completarea datelor de identificare in inventarul domeniului public al judetului Braila- initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 17. Proiect de hotarare privind aprobarea modificării anexei nr. 1 din Hotărârea Consiliului Județean Brăila nr. 339/04.12.2020 privind inscrierea in cartea funciara a dreptului de proprietate al Judetului Braila, asupra suprafetelor real masurate, pe tronsoane, a drumului judetean DJ 203 S- traseu: Surdila Găiseanca (DN 2B) - Făurei si completarea datelor de identificare in inventarul domeniului public al judetului Braila- initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 18. Proiect de hotarare privind aprobarea modificării anexei nr. 1 din Hotararea Consiliului Judetean Brăila nr. 340/30.12.2020 privind inscrierea in cartea funciara a dreptului de proprietate al Judetului Braila, asupra suprafetelor real masurate, pe tronsoane, a drumului judetean DJ 212 - traseu: Chiscani – Tichilesti – Gropeni - Tufești - Cuza Vodă - Spiru Haret -  Berteștii de Jos - Berteștii de Sus - Mihai Bravu - limita județ Ialomița si completarea datelor de identificare in inventarul domeniului public al judetului Braila- initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 19. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean nr. 275/2020, privind stabilirea normativelor proprii de consum lunar de carburanti pentru autovehiculele aflate în dotarea aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Braila, institutiilor publice subordonate si a unor organe de specialitate ale administratiei publice, Anexele nr. 2 și 14 - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 20. Proiect de hotarare privind aprobarea si plata cotizatiei catre Asociatia Localitatilor si Zonelor Istorice si de Arta din Romania (A.L.Z.I.A.R.) pentru anul 2021 - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 21. Proiect de hotarare privind aprobarea contributiei, pentru anul 2021 a judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, pentru cheltuielile necesare administrarii si exploatarii „Patinoarului artificial acoperit” din Municipiul Braila, conform contractului de asociere intre judetul Braila si Municipiul Braila nr.303/16.11.2018 - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 22. Proiect de hotarare privind aprobarea si plata cuantumului cotizatiei pentru anul  2021 a UAT Judetul Braila, prin Consiliul Judetean Braila, catre  Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitate Publica “Braila GAZ” - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 23. Proiect de hotarare privind aprobarea si plata cuantumului cotizatiei pentru anul 2021 a UAT Judetul Braila, prin Consiliul Judetean Braila, catre  Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara „DUNAREA” Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 24. Proiect de hotarare privind aprobarea si plata cuantumului cotizatiei pentru anul 2021 a UAT Judetul Braila, prin Consiliul Judetean Braila, catre  Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara „ECO DUNAREA” Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 25. Proiect de hotarare privind insusirea inventarului actualizat al bunurilor care apartin domeniului privat al judetului Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 26. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executiei a bugetului local si a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii la nivelul Judetului Braila la trimestrul I al anului 2021- initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila
 27. Alte probleme