An:  Nr.:  Conţinut:  
NrDataTitlul hotarârii
28328.11.2023APROBAREA DEVIZULUI GENERAL ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI,LA FAZA DE PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE,AFERENȚI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII:" REABILITARE DRUM JUDEȚEAN DJ 203R,KM 0+000 – KM 35+530”
28228.11.2023 RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL JUDETULUI BRAILA PE ANUL 2023 SI ESTIMARILE PE ANII 2024-2026 SI A PROGRAMULUI DE INVESTITII PUBLICE PE ANUL 2023 SI ESTIMARILE PE ANII 2024-2026
28128.11.2023APROBAREA EFECTUARII INVENTARIERII ANUALE A BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT AL JUDEŢULUI BRĂILA
28028.11.2023APROBAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE FAZA D.A.L.I. (DOCUMENTAȚIA DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII) – REVIZIA 2,PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚIE: "REABILITARE DRUM JUDEȚEAN DJ 203R,KM 0+000 – KM 35+530”
27928.11.2023APROBAREA COMPLETARII INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PUBLIC AL JUDETULUI BRAILA CU IMOBILUL FORMAT DIN TEREN IN SUPRAFATA DE 260,00 MP,SITUAT IN EXTRAVILANUL ORASULUI INSURATEI,JUDETUL BRAILA,ADIACENT DRUMULUI JUDETEAN DJ 203R,INSCRIS IN CARTEA FUNCIARA NR. 92794/INSURATEI
27828.11.2023MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARARII CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA NR.198/26.09.2019 CU PRIVIRE LA APROBAREA CONTRACTULUI CADRU DE INCHIRIERE SI A CUANTUMULUI CHIRIILOR PENTRU LOCUINTELE CONSTRUITE DE AGENTIA NATIONALA PENTRU LOCUINTE DESTINATE TINERILOR SPECIALISTI DIN DOMENIUL SANATATII,ETAPA A XII-A
27728.11.2023APROBAREA MODIFICARII DATELOR DE IDENTIFICARE ALE IMOBILULUI SITUAT IN MUNICIPIUL BRAILA,SOSEAUA BUZAULUI NR.2,APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC AL JUDETULUI BRAILA,ADMINISTRAT DE CATRE SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA BRAILA
27628.11.2023APROBAREA TRECERII IMOBILELOR SITUATE IN MUNICIPIUL BRAILA,CALEA CALARASILOR NR.29,STRADA ALBASTRA NR.5,SOSEAUA BUZAULUI NR.3A (AMENAJARE PARCARE) SI IN LOCALITATEA CHISCANI,CARTIER STATIUNEA LACU SARAT,DIN DOMENIUL PRIVAT IN DOMENIUL PUBLIC AL JUDETULUI BRAILA
27528.11.2023APROBAREA TRANSMITERII IN FOLOSINTA GRATUITA CATRE DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BRAILA SI CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA BRAILA,A UNOR ACTIVE FIXE,PROPRIETATE PRIVATA A JUDETULUI BRAILA,PE O PERIOADA DE 5 ANI
27428.11.2023APROBAREA RADIERII DREPTURILOR DE SERVITUTE INSTITUITE ASUPRA IMOBILULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL BRĂILA,SOS. BUZĂULUI NR. 2,LOT 1/2 CU NUMAR CADASTRAL 97778,ÎNSCRIS ÎN CARTEA FUNCIARĂ NR. 97778 BRĂILA
27328.11.2023EXPRIMAREA ACORDULUI CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA PENTRU REALIZAREA LUCRARILOR: „RECOMPARTIMENTARE,MODIFICARI INSTALATII INTERIOARE (IS,IE,IT,CS,VENTILATIE),INLOCUIT TABLOU,TAMPLARIE INTERIOARA SI EXTERIOARA,TERMOIZOLATIE SI REFACERE FATADA,EXTINDERE TERASA RESTAURANT PARTER,CONFORMARE LA CERINTELE ACTUALE ISU,PASTRAND FUNCTIUNEA ACTUALA DE HOTEL”,IN IMOBILUL,SITUAT IN MUNICIPIUL BRAILA,CALEA CALARASILOR NR. 52,PROPRIETATE PRIVATA A JUDETULUI BRAILA,DE CATRE SC BALLGRANDFEST SRL BRAILA
27228.11.2023APROBAREA MODIFICĂRII ANEXEI NR. 1 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI JUDEȚEAN BRĂILA NR. 284 DIN 18 NOIEMBRIE 2020 PRIVIND APROBAREA ÎNSCRIERII ÎN CARTEA FUNCIARĂ A DREPTULUI DE PROPRIETATE AL JUDEȚULUI BRĂILA,ASUPRA SUPRAFEȚELOR REAL MĂSURATE,PE TRONSOANE,A DRUMULUI JUDEȚEAN DJ 212C - TRASEU: STĂNCUȚA - DUNĂRE BAC ȘI COMPLETAREA DATELOR ÎN INVENTARUL DOMENIULUI PUBLIC AL JUDEȚULUI BRĂILA
27128.11.2023APROBAREA MODIFICĂRII ANEXEI NR.2 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI JUDEȚEAN BRĂILA NR. 200/30.10.2018 PRIVIND ÎNSCRIEREA ÎN CARTEA FUNCIARĂ A DREPTULUI DE PROPRIETATE AL JUDEȚULUI BRĂILA,ASUPRA SUPRAFEȚELOR REAL MĂSURATE,PE TRONSOANE,A DRUMULUI JUDEȚEAN DJ 211B - TRASEU: TĂTARU - MIHAI BRAVU ȘI COMPLETAREA DATELOR DE IDENTIFICARE ÎN INVENTARUL DOMENIULUI PUBLIC AL JUDEȚULUI BRĂILA,CA URMARE A ÎNSCRIERII ELEMENTELOR COMPONENTE ALE DRUMULUI ȘI A ÎNREGISTRĂRILOR SISTEMATICE ÎN SISTEMUL INTEGRAT DE CADASTRU
27028.11.2023MODIFICAREA ANEXEI NR. 1,LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI JUDEȚEAN NR. 275/18 NOIEMBRIE 2020,PRIVIND STABILIREA NORMATIVELOR PROPRII DE CONSUM LUNAR DE CARBURANȚI PENTRU AUTOVEHICULELE AFLATE ÎN DOTAREA APARATULUI DE SPECIALITATE AL CONSILIULUI JUDEȚEAN BRĂILA,INSTITUȚIILOR PUBLICE SUBORDONATE ȘI A UNOR ORGANE DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
26928.11.2023STABILIREA PRETULUI MEDIU LA MASA VERDE DE PE PAJISTI PENTRU ANUL 2024
26828.11.2023STABILIREA PRETURILOR MEDII ALE PRODUSELOR AGRICOLE,PENTRU EVALUAREA IN LEI A VENITULUI BRUT,IN CAZUL IN CARE ARENDA SE EXPRIMA IN NATURA,VALABILE PENTRU ANUL FISCAL 2024 LA NIVELUL JUDETULUI BRAILA
26728.11.2023MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA NR. 84/28.04.2022 PRIVIND LUAREA UNOR MASURI IN VEDEREA DELEGARII SERVICIULUI PUBLIC DE TRANSPORT JUDETEAN DE PERSOANE PRIN CURSE REGULATE ÎN ARIA TERITORIALĂ DE COMPETENŢĂ A UNITATII ADMINISTRATIV-TERITORIALE JUDETUL BRAILA
26628.11.2023APROBAREA ATRIBUIRII LICENTELOR DE TRASEU PENTRU OPERATORII DE TRANSPORT RUTIER ALE CAROR OFERTE AU FOST STABILITE CASTIGATOARE IN CADRUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE CU CN1054556/26.04.2023 SI STABILIREA TARIFELOR DE CĂLĂTORIE PRACTICATE DE ACESTIA PE TRASEELE PE CARE VOR PRESTA SERVICIUL PUBLIC DE TRANSPORT JUDEŢEAN DE PERSOANE PRIN CURSE REGULATE
26528.11.2023APROBAREA “PLANULUI DE ANALIZA SI ACOPERIRE A RISCURILOR (P.A.A.R.)” LA NIVELUL JUDETULUI BRAILA
26428.11.2023APROBAREA PROTOCOLULUI DE COOPERARE DINTRE CONSILIUL JUDETEAN BRAILA SI ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV DE MINIFOTBAL BRAILA,IN VEDEREA ORGANIZARII COMPETITIEI „CUPA SARBATORILOR DE IARNA A MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE LA FOTBAL IN SALA”
26328.11.2023MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA NR.4/31 IANUARIE 2023 PRIVIND STABILIREA COMPONENTEI COMITETULUI PENTRU ACCELERAREA PROCESULUI DE DEZINSTITUŢIONALIZARE ŞI DE PREVENIRE A INSTITUŢIONALIZĂRII LA NIVELUL JUDETULUI BRAILA SI APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL ACESTUIA
26228.11.2023APROBAREA ORGANIGRAMEI SI A STATULUI DE FUNCTII ALE SPITALULUI DE,PNEUMOFTIZIOLOGIE BRAILA
26128.11.2023APROBAREA ORGANIGRAMEI SI A STATULUI DE FUNCTII ALE SPITALULUI CLINIC JUDETEAN DE URGENTA BRAILA
26028.11.2023MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA NR.52/31 MARTIE 2022 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI,A STATULUI DE FUNCTII SI A REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE MUZEULUI BRAILEI « CAROL I »
25928.11.2023MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA NR. 153/31 AUGUST 2023 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI SI STATULUI DE FUNCTII ALE DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BRAILA
25828.11.2023MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA NR.190/26.09.2023 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI,A STATULUI DE FUNCTII SI A REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE CENTRULUI JUDETEAN PENTRU CONSERVAREA SI PROMOVAREA CULTURII TRADITIONALE BRAILA
25724.11.2023APROBAREA REPARTIZARII PE UNITATI ADMINISTRATIV-TERITORIALE A LIMITELOR PENTRU SUMELE DEFALCATE DIN TAXA PE VALOARE ADAUGATA SI A SUMELOR ALOCATE DIN COTELE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT PENTRU ECHILIBRAREA BUGETELOR LOCALE,PENTRU ACHITAREA ARIERATELOR PROVENITE DIN NEPLATA CHELTUIELILOR DE FUNCTIONARE SI/DE CAPITAL,IN ORDINEA CRONOLOGICA A VECHIMII ARIERATELOR,PENTRU SUSTINEREA PROGRAMELOR DE DEZVOLTARE LOCALA SI PENTRU SUSTINEREA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA CARE NECESITA COFINANTARE LOCALA,PENTRU PROIECTUL DE BUGET PE ANUL 2024 SI ESTIMARILE PENTRU ANII 2025 - 2027
25626.10.2023APROBAREA MODIFICARII DATELOR DE IDENTIFICARE ALE IMOBILULUI SITUAT IN MUNICIPIUL BRAILA,SOSEAUA BUZAULUI NR.2,APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC AL JUDETULUI BRAILA,ADMINISTRAT DE CATRE SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA BRAILA
25526.10.2023APROBAREA SOLICITARII DE TRECERE A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 595 MP,PROPRIETATE PUBLICA A STATULUI,SITUAT IN ORASUL INSURATEI,JUDETUL BRAILA,DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SI ADMINISTRAREA AGENTIEI DOMENIILOR STATULUI,IN DOMENIUL PUBLIC AL JUDETULUI BRAILA
25426.10.2023APROBAREA ACORDULUI DE PARTENERIAT ÎNTRE JUDEȚUL BRĂILA PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN BRĂILA ȘI CENTRUL DE TRANSFUZIE SANGUINĂ BRĂILA