An:  Nr.:  Conţinut:  
Nr.DataTitlul hotărâriiFișiere
101/31/2017INCETAREA RAPORTULUI DE SERVICIU AL DOAMNEI DAMIAN LIVIA DIRECTOR EXECUTIV LA DIRECTIA JUDETEANA DE EVIDENTA A PERSOANELOR BRAILA URMAREA INCETARII DETASARII POTRIVIT ORDINULUI MINISTRULUI AFACERILOR INTERNE NR.II/11018/15.12.2016
201/31/2017EXERCITAREA CU CARACTER TEMPORAR A FUNCTIEI PUBLICE DE CONDUCERE VACANTE DE DIRECTOR EXECUTIV LA DIRECTIA JUDETEANA DE EVIDENTA A PERSOANELOR BRAILA DE CATRE DOMNUL CIORAN IONEL
301/31/2017DESEMNAREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA IN ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR A S.C. COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE DUNAREA BRAILA S.A. BRAILA
401/31/2017DESEMNAREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA PRECUM SI A MEMBRULUI SUPLEANT IN CADRUL COMITETULUI LOCAL DE DEZVOLTARE A PARTENERIATULUI SOCIAL DIN JUDETUL BRAILA STRUCTURA PARTENERIALA CONSULTATIVA FARA PERSONALITATE JURIDICA IN SPRIJINUL INSPECTORATULUI SCOLAR JUDETEAN BRAILA
501/31/2017DESEMNAREA A DOI REPREZENTANTI AI CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA PRECUM SI A MEMBRILOR SUPLEANTI IN CADRUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL MUZEULUI BRAILEI “CAROL I”
601/31/2017MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA NR. 173/2016 PRIVIND VALIDAREA COMPONENTEI NOMINALE A AUTORITATII TERITORIALE DE ORDINE PUBLICA BRAILA
701/31/2017COMPLETAREA COMPONENTEI NOMINALE A UNOR COMISII DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA
801/31/2017APROBAREA ORGANIGRAMEI SI A STATULUI DE FUNCTII ALE APARATULUI DE SPECIALITATE AL CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA
901/31/2017APROBAREA MODIFICARII ORGANIGRAMEI SI STATULUI DE FUNCTII ALE DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BRAILA
1001/31/2017APROBAREA IMPLEMENTARII PROIECTULUI NICIODATA SINGURI!’’ DE CATRE DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BRAILA FINANTAT PRIN PROGRAMUL DE INTERES NAŢIONAL ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI ŞI PROMOVĂRII DREPTURILOR PERSOANELOR CU DIZABILITĂŢI "ÎNFIINŢAREA DE SERVICII SOCIALE DE TIP CENTRE DE ZI CENTRE RESPIRO/CENTRE DE CRIZĂ ŞI LOCUINŢE PROTEJATE ÎN VEDEREA DEZINSTITUŢIONALIZĂRII PERSOANELOR CU DIZABILITĂŢI AFLATE ÎN INSTITUŢII DE TIP VECHI ŞI PENTRU PREVENIREA INSTITUŢIONALIZĂRII PERSOANELOR CU DIZABILITĂŢI DIN COMUNITATE
1101/31/2017APROBAREA PRELUNGIRII TERMENULUI DE TRANSMITERE IN FOLOSINTA GRATUITA A UNOR BUNURI CE FAC OBIECTUL CONTRACTULUI DE FINANTARE NR.504/29.07.2009 PRIN PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2007-2013 AXA PRIORITARA 3 SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA BRAILA CORP D (FOST SPITAL DE OBSTETRICA SI GINECOLOGIE BRAILA) PANA LA DATA DE 29.12.2017
1201/31/2017APROBAREA PRELUNGIRII TERMENULUI DE TRANSMITERE IN FOLOSINTA GRATUITA A UNOR BUNURI CE FAC OBIECTUL CONTRACTULUI DE FINANTARE NR.505/29.07.2009 PRIN PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2007-2013 AXA PRIORITARA 3 SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA BRAILA PANA LA DATA DE 29.12.2017
1301/31/2017APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO – ECONOMICE FAZA D.A.L.I. ( DOCUMENTATIA DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII) SI A INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII: ‘’ REABILITARE SI INTRETINERE CASA MEMORIALA D. P. PERPESSICIUS ’’ – STR. CETATII NR. 70 BRAILA’’
1401/31/2017APROBAREA DARII IN FOLOSINTA GRATUITA PANA LA DATA DE 19.12.2017 A UNUI SPATIU IN SUPRAFATA DE 45 MP DIN INCINTA IMOBILULUI MUZEUL BRAILEI-SECTIA ISTORIE SI ARHEOLOGIE SITUAT IN MUNICIPIUL BRAILA JUDETUL BRAILA PIATA TRAIAN NR.3 TRANSMIS IN ADMINISTRAREA MUZEULUI BRAILEI ”CAROL I” INSTITUTULUI “EUDOXIU HURMUZACHI” PENTRU ROMANII DE PRETUTINDENI
1501/31/2017APROBAREA ORGANIZARII RETELEI SCOLARE DE INVATAMANT SPECIAL DIN JUDETUL BRAILA PENTRU ANUL SCOLAR 2017 - 2018
1601/31/2017ACORDAREA DREPTURILOR LA ALOCATIA ZILNICA DE HRANA LA RECHIZITE SCOLARE LA IMBRACAMINTE SI INCALTAMINTE DE CARE BENEFICIAZA COPIII ELEVII SI TINERII CU CERINTE EDUCATIONALE SPECIALE INTEGRATI IN INVATAMANTUL SPECIAL SI SPECIAL INTEGRAT CARE NU SE AFLA IN SISTEMUL DE PROTECTIE SOCIALA DIN JUDETUL BRAILA PENTRU ANUL 2017
1702/28/2017MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA NR.131/22 IULIE 2016 PRIVIND DESEMNAREA UNOR CONSILIERI JUDETENI CARE SA FACA PARTE DIN COLEGIUL DIRECTOR AL DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BRAILA
1802/28/2017MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA NR.182/28 OCTOMBRIE 2016 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA IN CONSILIUL CONSULTATIV AL INSPECTORATULUI SCOLAR JUDETEAN BRAILA
1902/28/2017DESEMNAREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL PALATULUI COPIILOR BRAILA
2002/28/2017DESEMNAREA UNUI REPREZENTANT AL CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA IN COMISIA DE ORIENTARE SCOLARA SI PROFESIONALA DIN CADRUL CENTRULUI JUDETEAN DE RESURSE SI ASISTENTA EDUCATIONALA BRAILA
2102/28/2017MODIFICAREA STATULUI DE FUNCTII AL CENTRULUI JUDETEAN PENTRU CONSERVAREA SI PROMOVAREA CULTURII TRADITIONALE BRAILA
2202/28/2017APROBAREA ORGANIGRAMEI SI A STATULUI DE FUNCTII ALE BIBLIOTECII JUDETENE «PANAIT ISTRATI » BRAILA
2302/28/2017APROBAREA PLANULUI CENTRALIZAT DE OCUPARE A FUNCTIILOR PUBLICE IN ANUL 2017 PENTRU APARATUL DE SPECIALITATE AL CONSILIULUI JUDETEAN BRAILA SI PENTRU INSTITUTIILE PUBLICE SUBORDONATE
2402/28/2017ATRIBUIREA LICENTELOR DE TRASEU PENTRU EFECTUAREA TRANSPORTULUI PUBLIC JUDETEAN DE PERSOANE PRIN CURSE REGULATE SPECIALE OPERATORULUI DE TRANSPORT S.C. ROBTEO TRANS S.R.L. BRAILA PE TRASEELE : - BRAILA – MIRCEA VODA PENTRU BENEFICIARUL SC SOLO TEXTIL SRL - BRAILA – BERTESTII DE SUS PENTRU BENEFICIARUL SC SOLO TEXTIL SRL - BRAILA – GRADISTEA PENTRU BENEFICIARUL SC SOLO TEXTIL SRL
2502/28/2017ATRIBUIREA LICENTELOR DE TRASEU PENTRU EFECTUAREA TRANSPORTULUI PUBLIC JUDETEAN DE PERSOANE PRIN CURSE REGULATE SPECIALE OPERATORULUI DE TRANSPORT S.C. BRAICAR S.A. BRAILA PE TRASEELE : -BRAILA – S.C. CEPROHART S.A. BRAILA (SOS VIZIRULUI KM.10) PENTRU BENEFICIARUL S.C. CEPROHART S.A. BRAILA. -BRAILA – PIETROIU PENTRU BENEFICIARUL S.C. TIHI S.R.L. -BRAILA – S.C. SETCAR S.A. BRAILA (PUNCT DE LUCRU BAZA NEUTRALIZARE SETCAR-SOS VIZIRULUI KM.10) PENTRU BENEFICIARUL SC SETCAR SA.
2602/28/2017APROBAREA DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT CA URMARE A MODIFICARII COTEI TVA CONFORM PREVEDERILOR LEGII NR.227/2015 PRIVIND CODUL FISCAL SI A NOILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PRIVIND CHELTUIELILE DE CAPITAL NECESARE REALIZĂRII OBIECTIVULUI DE INVESTIŢIE „MODERNIZARE DRUM JUDETEN DJ 203R DJ211-LISCOTEANCA KM 22+500 - KM 24+500 JUDETUL BRAILA”
2702/28/2017APROBAREA DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT CA URMARE A MODIFICARII COTEI TVA CONFORM PREVEDERILOR LEGII NR.227/2015 PRIVIND CODUL FISCAL SI A NOILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PRIVIND CHELTUIELILE DE CAPITAL NECESARE REALIZĂRII OBIECTIVULUI DE INVESTIŢIE “LUCRARI REABILITARE DJ 211B VICTORIA - MIHAI BRAVU KM. 17+550 ÷ KM. 27+550 JUDETUL BRAILA”
2802/28/2017APROBAREA DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT CA URMARE A MODIFICARII COTEI TVA CONFORM PREVEDERILOR LEGII NR.227/2015 PRIVIND CODUL FISCAL SI A NOILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PRIVIND CHELTUIELILE DE CAPITAL NECESARE REALIZĂRII OBIECTIVULUI DE INVESTIŢIE „MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 212A BRAILA-MARASU KM 42+000 – KM 59+000”
2902/28/2017APROBAREA DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT CA URMARE A MODIFICARII COTEI TVA CONFORM PREVEDERILOR LEGII NR.227/2015 PRIVIND CODUL FISCAL SI A NOILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PRIVIND CHELTUIELILE DE CAPITAL NECESARE REALIZĂRII OBIECTIVULUI DE INVESTIŢIE “LUCRARI DE REABILITARE DJ 221B BRAILA - VADENI KM.1+000 ÷ KM. 7+300”
3002/28/2017APROBAREA DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT CA URMARE A MODIFICARII COTEI TVA CONFORM PREVEDERILOR LEGII NR.227/2015 PRIVIND CODUL FISCAL SI A NOILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PRIVIND CHELTUIELILE DE CAPITAL NECESARE REALIZĂRII OBIECTIVULUI DE INVESTIŢIE“MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 255A COTU LUNG - DN 23 KM. 26+000 ÷ KM. 30+000 JUDETUL BRAILA”