Ordine de zi a sedintelor CJ BRAILA

 

    CONSILIUL JUDETEAN BRAILA              

    Dosar III-E-4

                                                                 

ORDINE  DE ZI

 

a sedintei ordinare a Consiliului Judetean Braila din data de 30 ianuarie 2019,  ora 12.00, Sala Mare a Palatului Administrativ, situata in Braila, B-dul Independentei nr.1.

 

 1. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila nr.4/31 ianuarie 2017 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judetean Braila, precum si a membrului supleant in cadrul Comitetului Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social din Judetul Braila, structură partenerială consultativa, fara personalitate juridica, în sprijinul Inspectoratului Scolar Judetean Braila
 2. Proiectul de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 198/30 august 2017 privind stabilirea componentei Comisiei pentru Protectia Copilului Braila si aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al acesteia
 3. Proiect de hotarare privind modificarea organigramei si a statului de functii ale Spitalului Judetean de Urgenta Braila

 4. Proiect de hotarare privind aprobarea organizarii retelei scolare de invatamant special din judetul Braila, pentru anul scolar 2019-2020

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii transmiterii in folosinta gratuita , pe o perioada de 2(doi) ani, a unui spatiu din incinta imobilului Palatul Administrativ, situat in municipiul Braila, judetul Braila, Piata Independentei nr.1, Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza
 2. Proiect de hotarare privind aprobarea propunerii de trecere a imobilului “Garaj auto calatori” situat in municipiul Braila, Soseaua Ramnicu Sarat nr.117, din domeniul public al statului si administrarea Consiliului Judetean Braila, in domeniul public al judetului si administrarea Consiliului Judetean Braila
 3. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii datelor de identificare ale imobilului situat in Braila, Sos. Buzaului nr.2 (corp A), apartinand domeniului public al judetului Braila, administrat de catre Spitalul Judetean de Urgenta Braila
 4. Proiect de hotarare privind insusirea inventarului actualizat al bunurilor care apartin domeniului public al judetului Braila
 5. Proiect de hotarare privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor si in repartizarea locuintelor construite de Agentia Nationala pentru Locuinte, destinate inchirierii pentru tineri specialisti din domeniul sanatatii
 6. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii termenului de transmitere in folosinta gratuita catre Secretariatul tehnic al Comisiei Mixte de Rechizitii a judetului Braila, a unui autoturism proprietate privata a Judetului Braila, pe o perioada de 6 ani, pana la data de 31.01.2025
 7. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii termenului de transmitere in folosinta gratuita, catre Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Dunarea” al Judetului Braila, a unui autoturism proprietate private a Judetului Braila, pe o perioada de 6 ani, pana la data de 31.01.2025
 8. Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului propriu al judetului Braila pentru trimestrul IV al anului 2018
 9. Raport privind activitatea de solutionare a petitiilor - Anul 2018
 10. Alte probleme