Ordine de zi a sedintelor CJ BRAILA

    CONSILIUL JUDETEAN BRAILA              

    Dosar III-E-4
 

                                                                                                ORDINE  DE ZI

a sedintei ordinare a Consiliului Judetean Braila din data de 24 aprilie 2019,  ora 15.00, Sala Mare a Palatului Administrativ, situata in Braila, B-dul Independentei nr.1.

 

 1. Proiect de hotarare privind insusirea inventarului actualizat al bunurilor care apartin domeniului public al judetului Braila
 2. Proiect de hotarare privind aprobarea actualizarii elementelor de identificare si a valorilor drumurilor judetene, ca urmare a rezultatelor inventarieii la data de 31.12.2018
 3. Proiect de hotarare privind aprobarea propunerii de trecere a imobilului compus din teren in suprafata de 5000 mp si constructie in suprafata de 8 mp, situat in intravilanul Orasului Ianca, str. Scolii nr.2A, inscris in Cartea Funciara nr.75241, din domeniul public al Orasului Ianca in domeniul public al Judetului Braila, pentru amenajarea sediului “Serviciului lucrari intretinere” a drumurilor judetene din cadrul Directiei Tehnice si Lucrari Publice
 4. Proiect de hotarare privind aprobarea completarii inventarului bunurilor care apartin domeniului public al judetului Braila, cu operele de arta realizate in cadrul desfasurarii Simpozionului National de Sculptura Monumentala “Nicapetre”, Braila 2018-editia III
 5. Proiect de hotarare privind aprobarea contributiei pentru anul 2019 a judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, pentru cheltuielile necesare administrarii si exploatarii “Patinoarului artificial acoperit” din Municipiul Braila, conform contractului de asociere intre Judetul Braila si Municipiul Braila nr.303/169.11.2018
 6. Proiect de hotarare privind aprobarea si plata cotizatiei in cuantum de 500 lei la bugetul Asociatiei Directorilor Economici si Contabililor din Judetele din Romania pentru anul 2019, precum si desemnarea directorului executiv al Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara din cadrul Consiliului Judetean Braila ca reprezentant in cadrul Asociatiei Directorilor Economici si Contabililor din Judetele din Romania
 7. Proiect de hotarare privind aprobarea si plata cotizatiei in cuantum de 500 lei la bugetul Asociatiei Secretarilor de Judete din Romania pentru anul 2019
 8. Proiect de hotarare privind aprobarea cotizatiei ce revine Consiliului Judetean Braila in calitate de membru al Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene din Romania pentru anul 2019
 9. Proiect de hotarare privind aprobarea achitarii cotizatiei de membru al Asociatiei „Centrul de Informare si Documentare pentru Integrare Europeana si Dezvoltare Durabila” Braila pentru anul 2019
 10. Proiect de hotarare privind aprobarea cuantumului cotizatiei pentru anul 2019 a UAT Judetul Braila, prin Consiliul Judetean Braila, catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “DUNAREA” Braila
 11. Proiect de hotarare privind aprobarea cuantumului cotizatiei pentru anul 2019 a UAT Judetul Braila, prin Consiliul Judetean Braila, catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “ ECO DUNAREA” Braila
 12. Proiect de hotarare privind  aprobarea platii cotizatiei catre Asociatia Localitatilor şi Zonelor Istorice si de Arta din Romania (A.L.Z.I.A.R) pentru anul 2019
 13. Proiect de hotarare privind aprobarea atribuirii directe a traseului si aprobarea atribuirii  licentei de traseu, pentru traseul nr. 045 Braila – Muchea – Cotu Lung, cuprins in Programul de transport public judetean de persoane prin curse regulate pentru reteaua de trasee din judetul Braila, valabil in perioada 01.01.2014 - 30.06.2019, operatorului de transport S.C. CAVMARIO TRANS S.R.L., pana la data de 30.06.2019       
 14. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei, a statului de functii si a Regulamentului de organizare si functionare ale Scolii Populare de Arte si Meserii “Vespasian Lungu” Braila
 15. Proiect de hotarare privind aprobarea contului anual de executie al bugetului local al judetului Braila si al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii si a situatiilor financiare la data de 31.12.2018
 16. Raportul Presedintelui Consiliului Judetean Braila privind modul de indeplinire a atributiilor proprii si a Hotararilor Consiliului Judetean Braila in anul 2018
 17. Raport de activitate al domnului vicepresedinte Murea Catalin Dan pentru anul 2018
 18. Raport de activitate pentru anul 2018 al domnului consilier judetean Munteanu Dumitru
 19. Raport de activitate pentru anul 2018 al doamnei consilier judetean Bordea Daniela
 20. Raport de activitate pentru anul 2018 al doamnei consilier judetean Banica Elena Carmen
 21. Raport de activitate pentru anul 2018 al domnului consilier judetean Turiac George
 22. Raport privind activitatea desfasurata de Asociatia „Centrul de Informare si Documentare pentru Integrare Europeana si Dezvoltare Durabila” Braila 2018-2019
 23. Alte probleme