Ordine de zi a sedintelor CJ BRAILA

 CONSILIUL JUDETEAN BRAILA                                                    
ORDINEA DE ZI
a sedintei ordinare a Consiliului Judetean Braila din data de 19 iulie 2017,  ora 10.00, Sala de sedinta a Companiei de Utilitati Publice Dunarea Braila, situata in Braila str.Piata Uzinei, nr.1.
 
 1. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei faza D.A.L.I. (Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii) si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie: “Consolidare si reabilitare imobil Calea Calarasilor nr. 29”
 2. Proiect  de hotarare privind aprobarea documentatiei Proiect Tehnic si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie: “Reparatii capitale la constructii si instalatii Sala Polivalenta Braila-Parc Monument”
 3. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico–economice faza D.A.L.I. (Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii) revizuita si a Indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie: “Reparatii demontare instalatii, furnizare de echipamente, montare instalatii si echipamente termo mecanice in Centrala Termica” pav. A din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Braila
 4. Proiect de hotarare privind atribuirea licentei de traseu pentru efectuarea transportului public judetean de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport S.C. MARCMIHCAR  TRANS  S.R.L.  Braila, pe traseul Braila – Baldovinesti, pentru beneficiarul S.C. FANYON S.R.L.      
 5. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Braila nr.237/2016 privind aprobarea “Programului cadru al manifestarilor cultural artistice care se vor organiza in judetul Braila in anul 2017”
 6. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii termenului de transmitere in folosinta gratuita, a unor bunuri ce fac obiectul Contractului de Finantare nr.503/29.07.2009, prin Programul Operational Regional 2007-2013 Axa prioritara 3, Spitalului de Pneumoftiziologie Braila, pana la data de 29.03.2018
 7. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii termenului de transmitere in folosinta gratuita, a unor bunuri ce fac obiectul Contractului de Finantare nr.505/29.07.2009, prin Programul Operational Regional 2007-2013 Axa prioritara 3, Spitalului Judetean de Urgenta Braila, pana la data de 29.12.2017
 8. Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita, catre Agentia Nationala pentru Locuinte, pe durata executarii investitiei, a imobilului situat in municipiul Braila, Sos. Buzaului nr.15 B, pentru construirea de locuinte de serviciu destinate functionarilor publici, precum si angajatilor din institutiile publice locale
 9. Proiect de hotarare privind aprobarea propunerii de inchiriere a unor spatii apartinand domeniului public al judetului Braila si aflate in administrarea Spitalului Judetean de Urgenta Braila, situate in Soseaua Buzaului nr. 2-corp A, in suprafata de 480,04 mp si strada Pietatii nr.1-corp B, in suprafata de 6,91 mp, pentru desfasurarea activitatii de servicii medicale de “analize medicale de laborator”
 10.  Proiect de hotarare privind aprobarea trecerii imobilelor situate in municipiul Braila, str. R.S. Campiniu nr.21 LOT 1 si str. R.S. Campiniu nr. 21 LOT 2, din domeniul privat al judetului Braila, in domeniul public al judetului Braila si administrarea Consiliului Judetean Braila
 11. Proiect  de hotărâre privind însuşirea inventarului actualizat al bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Brăila
 12. Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii imobilelor situate in municipiul Braila, str. R.S.Campiniu nr.21, LOT 1, si str. R.S.Campiniu nr.21, LOT 2, din domeniul public al judetului Braila si administrarea Consiliului Judetean Braila, in administrarea Spitalului de Pneumoftiziologie Braila
 
 
 
 
 1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului propriu al judetului braila si a Programului de investitii publice, pe anul 2017
 2. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Municipiul Brăila, prin Consiliul Local Brăila pentru cofinantarea si realizarea obiectivelor de investitii “Consolidarea şi restaurarea fântânii arteziene din Piaţa Traian, Municipiul Brăila”, “Viabilizare bazin de înot olimpic, Municipiul Brăila, Aleea Parcului nr. 7A”, “Modernizări parcări în Municipiul Brăila – Str. Pietăţii, în jurul Policlinicii nr. 2; Şos. Buzăului, între Bl. B19, Bl. B18, Bl. B12 şi Grădiniţa nr. 55; B-dul Dorobanţilor Bl. B16, B18, şi B19; Cartier viziru I, între Bl. 12, 13 şi 14 şi Aleea Nada Florilor, Bl. 9”, “Amenajare sens giratoriu în Municipiul Brăila, în zona intersecţiei Calea Galaţi cu B-dul Al. I. Cuza” si „Viabilizare Str. Prelungirea Lanului”.
 3. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna Şuţeşti, prin Consiliul Local Şuţeşti pentru cofinantarea si realizarea obiectivului de investitii “Dispensar uman Şuţeşti, judeţul Brăila”
 4. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna Berteştii de Jos, prin Consiliul Local Berteştii de Jos pentru cofinantarea si realizarea obiectivului de investitii “Înfiinţare cămin cultural, sat Gura Călmăţui, comuna Berteştii de Jos, judeţul Brăila”
 5. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna Romanu, prin Consiliul Local Romanu pentru cofinantarea si realizarea obiectivelor de investitii “Amenajare parc agrement în satul Oancea, comuna Romanu, judeţul Brăila” si „Modernizare teren de sport în comuna Romanu, judeţul Brăila”
 6. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna Salcia Tudor, prin Consiliul Local Salcia Tudor pentru cofinantarea si realizarea obiectivelor de investitii  “Sistematizare centru civic, sat Olăneasca, lungime 0,7 km” si “Modernizarea sistemului de iluminat public in comuna Salcia Tudor si satul Cuza Voda”
 7. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna Surdila Găiseanca, prin Consiliul Local Surdila Găiseanca pentru cofinantarea si realizarea obiectivelor de investitii “Modernizare drumuri de interes local - strada Eroilor tronson strada Brăilei – strada Văii, satul Surdila Găiseanca, comuna Surdila Găiseanca, judeţul Brăila” si „Trotuare în satele Surdila Găiseanca şi Filipeşti, comuna Surdila Găiseanca, judeţul Brăila”
 8. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu comuna Cazasu, prin Consiliul Local Cazasu pentru cofinantarea si realizarea obiectivelor de investitii  “Amenajare teren de sport în incinta Şcolii Gimnaziale Cazasu”
 9. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu comuna Cireşu, prin Consiliul Local Cireşu pentru cofinantarea si realizarea obiectivelor de investitii “Reabilitare şi modernizare sistem de iluminat public stradal în comuna Cireşu, judeţul Brăila”
 10. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu oraşul Însurăţei, prin Consiliul Local Însurăţei pentru cofinantarea si realizarea obiectivelor de investitii  “Amenajare centru civic oraş Însurăţei, judeţul Brăila”
 11. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna Tichileşti, prin Consiliul Local Tichileşti pentru cofinantarea si realizarea obiectivelor de investitii “Lucrări de construire vestiare teren sport în comuna Tichileşti, judeţul Brăila” si „Sistem video de supraveghere în comuna Tichileşti, judeţul Brăila”
 12. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu comuna Traian, prin Consiliul Local Traian pentru cofinantarea si realizarea obiectivelor de investitii  “Modernizarea trotuarelor pe străzile Şcolii şi Şeitan Gheorghe în satul Traian, judeţul Brăila”
 
 
 
 1. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii statului de functii al Spitalului Judetean de Urgenta Braila
 2.  Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza ale functionarilor publici si personalului contractual din cadrul familiei ocupationale « Administratie » din aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Braila
 3. Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul familiei ocupationale „Administratie” din Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila
 4.  Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul familiei ocupationale „Administratie” din Directiei Judetene de Evidenta a Persoanelor Braila
 5. Proiect de hotarare privind stabilirea indemnizatiei maxime lunare de care beneficiaza consilierii judeteni, membri ai Consiliului Judetean Braila, pentru perioada 1 iulie 2017 – 31 decembrie 2021
 6. Raportul privind deplasarea domnului vicepresedinte Epureanu Ionel la Consiliul raional Straseni –Republica Moldova, la Festivalul International de Muzica si Poezie “EMINESCIANA”, editia XXXI, in perioada 24-26 iunie 2017
 7.  Raportul privind deplasarea domnului consilier judetean Viorel Mortu la Consiliul raional Straseni –Republica Moldova, la Festivalul International de Muzica si Poezie “EMINESCIANA”, editia XXXI, in perioada 24-26 iunie 2017
 8. Alte probleme