Ordine de zi a sedintelor CJ BRAILA

 

 CONSILIUL JUDETEAN BRAILA                                                   
                                                                               ORDINEA DE ZI
 
 
a sedintei ordinare a Consiliului Judetean Braila din data de  27 octombrie 2017,  ora 09.00, Sala Mare a Palatului Administrativ , situata in Braila, B-dul Independentei nr.1.
 
 1. Proiect de hotarare privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judetean Braila in Consiliul de Administratie al Bibliotecii Judetene “Panait Istrati” Braila
 2. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna Vadeni, prin Consiliul Local Vadeni pentru cofinantarea si realizarea obiectivelor de investitii “Construire imprejmuire cimitir Pietroiu”, “Construire Imprejmuire partiala cimitir Vadeni”, “Construire amenajare parc de joaca si recreere in localitatea Vadeni zona halta”
 3. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna Racovita, prin Consiliul Local Racovita pentru cofinantarea si realizarea obiectivului de investitii “Realizarea lucrarilor de ignifugare a lemnariei la scoala Racovita”
 4. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna Ulmu, prin Consiliul Local Ulmu pentru cofinantarea si realizarea obiectivelor de investitii “Eficientizarea si modernizarea sistemului de iluminat stradal in comuna Ulmu, judetul Braila” si “Realizare parc in localitatea Ulmu, comuna Ulmu, judetul Braila”
 5. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna Dudesti, prin Consiliul Local Dudesti  pentru cofinantarea si realizarea obiectivului de investitii “Infiintare Centru de urgenta in locatia de garaje remiza PSI – comuna Dudesti”
 6. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu orasul Faurei, prin Consiliul Local Faurei pentru cofinantarea si realizarea obiectivului de investitii  “Inchidere depozit deseuri menajere oras Faurei, judetul Braila, Etapa I” – Terasamente - ”Relocare si sistematizarea deseurilor, asternerea stratului suport”  
 7. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna Stancuta, prin Consiliul Local Stancuta pentru cofinantarea si realizarea obiectivului de investitii “Sistematizari verticale, curti doua scoli gimnaziale comuna Stancuta”
 8. Proiect de hotarare privind modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Braila
 9. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii statului de functii al Spitalului Judetean de Urgenta Braila
 10. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila nr.191/19.07.2017 privind stabilirea salariilor de baza ale personalului contractual din cadrul familiei ocupationale “Administratie” din Muzeul Brailei “Carol I”
 11. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila nr.195/19.07.2017 privind stabilirea salariilor de baza ale personalului contractual din cadrul familiei ocupationale “Administratie” din Filarmonica “Lyra – George Cavadia” Braila
 12. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila nr.194/19.07.2017 privind stabilirea salariilor de baza ale personalului contractual din cadrul familiei ocupationale “Administratie” din Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Braila
 13. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila nr.192/19.07.2017 privind stabilirea salariilor de baza ale personalului contractual din cadrul familiei ocupationale “Administratie” din Scoala Populara de Arte si Meserii “Vespasian Lungu” Braila
 14. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila nr.189/20.12.2013 privind atribuirea licentelor de traseu pentru efectuarea transportului public judetean de persoane prin curse regulate pe traseele cuprinse in Programul de transport public judetean de persoane prin curse regulate pentru reteaua de trasee din judetul Braila, valabil in perioada 01.01.2014-30.06.2019, operatorilor de transport desemnati castigatori conform rezultatelor atribuirii electronice prin sistemul national (CNMSI-SAET) din data de 18.12.2013
 15.  Proiect de hotarare privind aprobarea Listei de Investitii Prioritare pe sistemele de alimentare cu apa si a Listei de Investitii Prioritare pe sistemele de apa uzata in perioada de programare 2014-2020 – actualizate (august 2017), care se vor realiza prin Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014-2020
 16. Proiect de hotarare privind aprobarea revizuirii contributiei de 1% aprobata prin Hotararea nr.118 din 26.09.2014 privind aprobarea contributiei de 1% pentru cofinantarea de catre Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Braila a Proiectului de “Asistenta Tehnica pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014-2020”
 17. Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita, pe o perioada de 5 ani, a spatiului in suprafata de 20 mp din imobilul Sala Polivalenta “ Danubius”, situat in municipiul Braila, Parcul Monument, str. Kiseleff, catre Handbal Club Dunarea Braila
 18. Proiect de hotarare privind aprobarea achitarii cotizatiei de membru al Asociatiei “Centrul de Informare si Documentare pentru Integrare Europeana si Dezvoltare Durabila” Braila pentru anul 2017
 19. Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii in administrare a bunurilor ce fac obiectul Contractului de Finantare nerambursabila nr.805/01.10.2010, Spitalului Judetean de Urgenta Braila
 20. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii termenului de transmitere in folosinta gratuita, a unor bunuri ce fac obiectul Contractului de Finantare nr.505/29.07.2009, prin Programul Operational 2007-2013 Axa prioritara 3, Spitalului Judetean de Urgenta Braila, pana la data de 29.12.2017
 21. Proiect de hotarare privind aprobarea propunerii de transmitere a imobilului “ TABARA BLASOVA”  din domeniul public al statului si administrarea Ministerului Tineretului si Sportului – Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Braila, in domeniul public al Judetului Braila si administrarea Consiliului Judetean Braila
 22. Proiect de hotarare privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru consumul lunar  de carburanti al aparatului propriu si al institutiilor si serviciilor publice subordonate
 23. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului propriu al judetului Braila si a Programului de investitii publice, pe anul 2017
 24. Raport de activitate al domnului vicepresedinte al Consiliului Judetean Braila Murea Dan Catalin  pentru perioada iulie – decembrie 2016
 25. Raport de activitate al domnului consilier judetean Stefan Catalin Iordache pentru  perioada  22.06.2016-30.09.2017
 26. Alte probleme