Ordine de zi a sedintelor CJ BRAILA

 CONSILIUL JUDETEAN BRAILA                                                    

                                               

ORDINEA DE ZI

 

 

a sedintei ordinare a Consiliului Judetean Braila din data de 28 noiembrie 2017,  ora 10.00   , Sala Mare a Palatului Administrativ , situata in Braila, B-dul Independentei nr.1.

 

 

 1. Proiect de hotarare privind modificarea statului de functii al Spitalului Judetean de Urgenta Braila
 2. Proiect de hotarare privind modificarea statului de functii al Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Braila
 3. Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor percepute in anul 2018 pentru eliberarea licentelor de traseu in vederea efectuarii serviciului de transport public judetean de persoane prin curse regulate speciale, in judetul Braila
 4. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului „Calitate si performanta in administratia publica din Judetul Braila”  si a cheltuielilor  legate de proiect
 5. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei Proiect Tehnic si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie: “Reabilitare si intretinere Casa Memoriala D.P. Perpessicius”
 6. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea obiectivului „Reabilitare si intretinere Casa Memorială D.P. Perpessicius”
 7. Proiect de hotarare privind insusirea inventarului actualizat al bunurilor care apartin domeniului privat al judetului Braila
 8. Proiect de hotarare privind aprobarea trecerii constructiei centrala termica aferenta imobilului Palat Administrativ, situat in municipiul Braila, str. Piata Independentei nr.1 din domeniul privat al judetului Braila, in domeniul public al judetului Braila si administrarea Consiliului Judetean Braila
 9. Proiect de hotarare privind aprobarea repartizarii pe unitati administrativ-teritoriale a procentului de 20% din limitele sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru echilibrare si a cotei de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru proiecte de infrastructura care necesita cofinantare locala, pentru proiectul de buget pe anul 2018 si estimarile pentru anii 2019-2021
 10. Proiect de hotarare privind aprobarea utilizarii sumei de 13 mii lei din fondul de rezerva bugetara constituit in bugetul judetului Braila pe anul 2017 pentru executarea in regim de urgenta a lucrarilor de semnalizare si marcare corespunzatoare a unei curbe deosebit de periculoase si inlocuirea parapetului metalic ce delimiteaza podul peste canalul de irigatii pe drumul judetean DJ 212 la km.15, pe sensul de mers Gropeni-Chiscani
 11. Proiect de hotarare privind aprobarea achitarii cotizatiei de membru al Asociatiei Grupul Local pentru Promovarea Dezvoltarii Integrate a Zonei Pescaresti a Judetului Braila pentru anul 2017
 12. Proiect de hotarare privind acordarea de granturi unitatilor de invatamant preuniversitar de stat pentru premierea elevilor si cadjhrelor didactice cu rezultate deosebite in domeniul performantelor scolare (olimpiadele scolare/competitiile internationale si nationale, media 10 la examenul de evaluare nationala) in anul scolar 2016-2017
 13. Proiect de hotarare privind aprobarea programului “Promovarea traditiilor specifice sarbatorilor de Craciun si de Anul Nou” si a fondurilor necesare desfasurarii acestuia
 14. Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului propriu al judetului Braila pentru trimestrul III al anului 2017
 15. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului propriu al judetului Braila si a Programului de investitii publice, pe anul 2017
 16. Raport intermediar statistic privind activitatea desfasurata de Asociatia “Centrul de Informare si Documentare pentru Integrare Europeana si Dezvoltare Durabila” Braila
 17. Alte probleme