Ordine de zi a sedintelor CJ BRAILA

  CONSILIUL JUDETEAN BRAILA              

  Dosar III-E-4                                                    

                         

PROIECT AL ORDINII DE ZI

 

a sedintei ordinare a Consiliului Judetean Braila din data de 23 iulie 2019,  ora 10.00, Sala Mare a Palatului Administrativ, situata in Braila, B-dul Independentei nr.1.

 

 1. Proiect de hotarare privind desemnarea unui consilier judetean ca membru  al  Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Braila – initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

 2. Proiect de hotarare privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judetean Braila in Consiliul de Administratie al Casei de Asigurari de Sanatate a Judetului Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

 3. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 173/2016 privind validarea componentei nominale a Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Brailainitiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

 4. Proiect de hotarare privind modificarea statului de functii al Directiei Judetene de Evidenta a Persoanelor Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

 5. Proiect de hotarare privind aprobarea protocolului de cooperare dintre Consiliul Judetean Braila si Federatia Romana de Karate Traditional in vederea organizarii Finalei Campionatului National de Karate Traditional - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

 6. Proiect de hotarare privind aprobarea finantarii programului sportiv “Voleiul, pas catre performanta in sportul brailean” al Asociatiei Club Sportiv “Sport Plus” Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

 7. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza DALI (Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventie) si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,, Reabilitare si modernizare Statie de 0.4 kv – post transformare pentru alimentarea cu energie electrica a tuturor consumatorilor existenti, a investitiilor viitoare si in curs de realizare ” - Spitalul Judetean de Urgenta Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila

 8. Proiect de hotarare privind acordul de principiu al Consiliului Judetean Brăila pentru asocierea Judetului Brăila, prin Consiliul Judetean Brăila, cu Municipiul Brăila, prin Consiliul Local Municipal Brăila, pentru realizarea reabilitării și modernizării Stadionului Municipal Brăila, în vederea promovării unor interese comune - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila   

 9. Proiect de hotarare privind modificarea Anexei nr.1A, la Hotararea Consiliului Judetean nr.266/27 octombrie 2017, privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru consumul lunar de carburanti al aparatului propriu si al institutiilor si serviciilor publice subordonate - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila  

 10. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna Vadeni, prin Consiliul Local al comunei Vadeni pentru cofinantarea si realizarea obiectivului de investitii “EFICIENTIZAREA SI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT STRADAL IN COMUNA VADENI, JUDETUL BRAILA” - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila   

 11. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului propriu al judetului Braila pe anul 2019- initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila   

 12. Raport privind activitatea de solutionare a petitiilor – Anul 2019, semestrul I – Directia Administratie Publica, Contencios

 13. Alte probleme